Samfund

Supermarkeder tvinges til at fyre for fuglene: Det hænger overhovedet ikke sammen

Afgifter spænder ben for at udnytte virksomhedernes enorme mængder af overskudsvarme. Der kommer en løsning til foråret, siger ministeren.

Varme, der svarer til 9 procent af den samlede danske produktion af fjernvarme, bliver sendt direkte ud i naturen.

Teknisk set er der intet til hinder for, at overskudsvarmen fra virksomhederne bliver brugt til fjernvarme, men det danske afgiftssystem sørger for, at varmen i stedet luner lidt for fuglene og bidrager til den globale opvarmning. Det skriver Politiken mandag.

Peter Kjærgaard Svendsen, energichef i supermarkedskæden Coop, har længe arbejdet på at udnytte overskudsvarmen fra køleanlæggene i koncernens 1.200 butikker (herunder Irma, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Fakta og Kvickly).

I en typisk butik sender køleanlægget dobbelt så meget varme ud til fuglene, som butikken i dag køber enten fra fjernvarmeværket eller fra et gas- eller oliefyr.

- Jeg kan sagtens bruge overskudsvarmen til at opvarme hele butikken, og jeg ville endda have et overskud, der kan sendes ind i fjernvarmesystemet. Men det ville betyde, at jeg bliver beskattet tre gange ekstra, og så hænger det overhovedet ikke sammen økonomisk, siger Peter Kjærgaard Svendsen til Politiken.

Få slipper igennem afgiftsjunglen

I enkelte tilfælde slipper overskudsvarmen dog gennem afgiftsjunglen og ud i fjernvarmenettet.

I alt 41 danske virksomheder leverer overskudsvarme, der dækker 3 procent af de danske fjernvarmeværkers forbrug, viser en opgørelse fra Dansk Fjernvarme.

Men tallet kunne være fire gange så højt - og altså dække yderligere 9 procent af den danske fjernvarmeproduktion, siger chefkonsulent John Tang, der har stået i spidsen for undersøgelsen, til Politiken.

Dertil kommer, at virksomhederne kunne dække deres eget varmebehov fra overskudsvarmen, hvis afgifterne gav mulighed for det.

Kan blive beskattet som varmeproducent

Et af de centrale problemer er, at staten kan miste indtægter, hvis overskudsvarmen bliver udnyttet. Allerede den beskedne udnyttelse af overskudsvarmen i dag giver staten et tab på 180 millioner kroner om året, i forhold til hvis den samme mængde fjernevarme blev produceret på naturgas.

Ifølge energichef i Coop, Peter Kjærgaard Svendsen, er problemet med det nuværende system, at hvis han vil udnytte overskudsvarmen og gøre den brugbar i fjernevarmesystemet, skal køleanlæggene justeres. Og gør Coop det, vil Skat sige, at supermarkedskæden ikke længere driver køleanlæg, men er blevet varmeproducent, og at der derfor skal betales flere skatter og afgifter.

Energi- og Klimaministeriet oplyser, at regeringen vil fremlægge et forslag til foråret.