Samfund

Øens hovedvej smadret af Urd: - Den ligner marengs der er gået i stykker

Kattegat har spist endnu en luns af hovedvejen på Anholt. Øboere efterlyser hjælp til at kystsikre vejen.

Stormen Urd har raseret hovedvejen på Kattegatøen Anholt og gjort vejen ufarbar. Det fortæller formand for Anholt Borgerforening Liselotte Arentz Sørensen.

- Vores hovedfærdselsåre er skyllet i stykker to steder og er ikke længere farbar. Asfalten er knækket og ligger som marengs, der er gået i stykker, lyder det fra borgerforeningens formand.

Det er mere, end det koster at bygge en almindelig børnehave, og vi er ikke en rig kommune

Jan Petersen, Borgmester

Havet har også ædt et hjørne af øens campingplads, fortæller Liselotte Arentz Sørensen.

- Vi har hele natten kørt med en rendegraver for at lave sandvolde og holde vandet væk fra campingpladsens bygninger. Det har været ret dramatisk, siger hun.

Den ødelagte hovedvej er ifølge borgerforeningens formand det største problem, da den er øens vigtigste vejforbindelse.

Der er en alternativ vej, men den er meget smal og uvejsom, forklarer Liselotte Arentz Sørensen.

Borgmester: Vi har ikke råd til sikring

De omkring 145 fastboende på Anholt har flere gange efterlyst, at hovedvejen kystsikres. Men indtil videre er der ikke sket noget.

- Den rigtige løsning er en kantsikring, så vi undgår, at vejen bliver ædt af havet, når det stormer. Der ligger et projekt klar, der er godkendt. Problemet er bare, at grundejerne herovre er for få til at løfte hele den økonomiske byrde, siger Liselotte Arentz Sørensen.

Staten har givet tilsagn om at bidrage med seks millioner til kystsikring af vejen. Men det efterlader stadig øboerne med en regning på omkring 10 millioner kroner.

De penge kan borgerne på Anholt ikke rejse, lyder det fra borgerforeningens formand.

Og de skal heller ikke regne med, at Norddjurs Kommune, som Anholt hører under, ryster op med pengene.

- Vi skal nok bidrage, men det er helt urimeligt, hvis nogen forventer, at vi kan finansiere et beløb af denne størrelse. Det er mere, end det koster at bygge en almindelig børnehave, og vi er ikke en rig kommune, siger borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S).

Han mener, at det bør være staten, der betaler for kystsikringen af vejen. Jan Petersen vil derfor rette henvendelse til regeringen og Folketinget med sin opfordring.