Samfund

Her erklæres der stormflod efter Urds hærgen

Der er blevet erklæret stormflod i flere dele af landet efter stormen Urds hærgen.

Stormrådet har netop erklæret, at der har været stormflod i området fra København, op langs Øresundskysten og videre langs nordkysten på Sjælland og Kalundborg. Stormfloden omfatter også Roskilde Fjord og Issefjord. I det jyske erklæres der stormflod fra Thyborøn Kanal til Blokhus - det vil altså sige på begge sider af Hanstholm.

At der erklæres stormflod betyder, at der har været en ekstrem vandstand i havet - og at boligejere og andre kan få erstatning for de skader, som stormfloden har forvoldt.

Jesper Rasmussen, formand i Stormrådet, fortæller at erklæringen kommer på baggrund af målinger af vandstanden i området. 

- Der er tale om en begivenhed, der er meget sjælden, og kun sker hvert 20. år. Det er på baggrund af målingerne, at der er blevet erklæret stormflod, siger Jesper Rasmussen. 

Alle andre områder er ikke omfattet.

Heller ikke området nord for Blokhus omkring Hirtshals - eller for Thyborøn. Forklaringen er, at vandstanden disse steder ikke har været steget markant mere end den sædvanligvis gør.

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. 
Stormrådet afgør, om der har været stormflod.

Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning. 
Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. 

Kilde: Stormrådet

Bedre forsikringsmuligheder

At Stormrådet har erklæret stormflod er gode nyheder for de personer der er blevet ramt af stigende vand.  

- De skal henvende sig til deres eget forsikringsselskab, hvor man har en indboforsikring. Sammen med forsikringsselskabet skal man gå i gang med affugtning og så videre. Det er det vigtige i situationen nu. Så håbet er, at de ramte kommer hurtigt i gang med processen til glæde for sig selv, siger Jesper Rasmussen.