Samfund

Modstanden mod landvindmøller vokser: - Naboerne bliver trampet på

Kampen mod vindmøller har varet i årevis, men er det seneste år taget til i styrke, i takt med at flere møller er sat op til gene for naboerne.

Det er de færreste, der ville klappe i hænderne over at få en høj, hvid søjle med roterende vinger som nabo.

Landvindmøller er langt fra populære, og det afspejler sig også i det voksende antal aktive afdelinger i foreningen Naboer til Kæmpevindmøller - det er gået fra 110 til 127 på et år.

- Det, der er grimt ved møllen, er den måde opstillingen bliver presset igennem på, og den måde naboerne bliver trampet på, siger foreningens talsmand, Henriette Vendelbo.

Lokale spænder ben

Alene i år er der rejst 420 vindmøller på land. Det vil sige, at Danmark lige nu huser over 5000 landvindmøller i alt, hvis man medregner de små husstandsvindmøller. Kigger man isoleret på dem, der går under betegnelsen kæmpevindmøller, er det dog kun 40, der er opsat i år.

Yderlige seks skulle have været i jorden cirka to kilometer fra det område i Norddjurs Kommune, hvor Henriette Vendelbo bor. Men frygten for støj resulterede i fire års lokal modstand, og det endte med, at kommunen måtte begrave planerne.

Det har rørt mig meget, at det her foregår i Danmark

Henriette Vendelbo

- Det var jo helt fantastisk. Jeg ved ikke, om det var en kamp for frihed, men det var i hvert fald en kamp. Det har rørt mig meget, at det her foregår i Danmark. Man bilder befolkningen ind, at det her det er okay, fordi der ikke er nogen regler imod, siger Henriette Vendelbo.

Men andre steder i landet er der fortsat flere møller på tegnebrættet. Blandt andet støtter foreningen Naboer til Kæmpevindmøller de lokale syd for Ribe, hvor kommunen har planer om at opføre en vindmøllepark med 48 møller.

Vil ikke vente på testresultater

Venstres naturordfører, Anni Matthiesen, forstår godt modstanden, men synes allerede, at der bliver gjort meget på området.

I stedet burde de tænke over, om vi kan være bekendt at behandle hinanden på den måde

Henriette Vendelbo

- Jeg kan godt forstå, at de er bekymrede, og det lytter vi også til. Når det er sagt, så har vi i forvejen utrolig skrappe regler her i landet for vindmøller og industri, siger hun.

Der er i øjeblikket en undersøgelse i gang, der forhåbentlig skal gøre politikerne klogere på, om støjen fra vindmøllerne har en skadelig indvirkning på mennesker. Alligevel vil naturordføreren ikke indstille opsætningen af flere vindmøller til resultaterne er kommet.

- Jeg synes ikke, at jeg kan tillade mig at sige, at vi skal stoppe det hele. Som politikere er vi nødt til at have en eller anden form for evidens, for det vi gør. Og man kan ikke dokumentere, at det er farligt, siger hun og fortsætter:

- Man står lidt mellem to stole. Vi tager et utroligt stort hensyn til folk, men vi er også nødt til at sikre, at vi har vedvarende energi.

Sådan kan vi ikke behandle hinanden

Henriette Vendelbo køber dog ikke, at manglende dokumentation kan være et argument for at fortsætte med at sætte landvindmøller op tæt på beboelse.

- I stedet burde de tage en snak med de mennesker, der er blevet naboer til vindmøller, prøve at sætte sig ind i deres sted og tænke over, om vi kan være bekendt at behandle hinanden på den måde, siger Henriette Vendelbo.

Talsmanden understreger samtidig, at det ikke er den grønne energi, som foreningen Naboer til Kæmpevindmøller er modstandere af, men derimod det manglende hensyn.