Samfund

Kortlægning: PET aflytter konstant knap 1.000 danskeres mobiltelefoner

PET aflytter mere end 50 procent flere end resten af politiet tilsammen. Det viser en kortlægning foretaget af Ingeniøren.

Hver eneste dag året rundt aflytter Politiets Efterretningstjeneste (PET) knap 1.000 danske mobiltelefoner. Det viser et unikt estimat, som Ingeniøren har udarbejdet på baggrund af de såkaldte transparency-rapporter, som teleselskaberne Telenor og Telia udgiver.

PET selv holder sine arbejdsmetoder helt tæt til kroppen og giver ingen som helst data om, hvor mange danskere der er i tjenestens søgelys. Tjenestens arbejde er så hemmeligt, at formanden for Folketingets kontroludvalg vedrørende efterretningstjenesterne, Henrik Dam Kristensen (S), end ikke vil hverken be- eller afkræfte, om udvalget har adgang til en statistik over aflytningerne.

2200 personer blev aflyttet af PET sidste år

Rigsadvokaten udarbejder imidlertid en opgørelse, som viser, hvor mange gange det almindelige politi får en dommerkendelse til at foretage et indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder telefonaflytninger. Det skete sidste år i 3.110 tilfælde.

Ifølge statistikken er der godt to indgreb per mistænkt, fordi kriminelle typisk har flere telefoner og internetabonnementer. Således blev knap 1.400 danskere sidste år aflyttet af politiet.

Med baggrund i Telia og Telenors opgørelser er det for første gang muligt at beregne, hvor mange PET aflytter. Det drejede sig i 2015 om ca. 2.200 personer. PET aflytter altså mere end en halv gange flere danskere end resten af politiet tilsammen. En gennemsnitlig aflytning varer ca. fem måneder. Det svarer igen til, at PET konstant aflytter knap 1.000 danskere.

Et alvorligt indgreb i meddelelseshemmeligheden

Formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, påpeger, at USA trods en befolkning, der er mere end 50 gange større, har nogenlunde samme antal telefonaflytninger som Danmark.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, så er der væsentligt flere aflytninger i Danmark end i USA. Og der kommer relativt få domme ud af det, konstaterer han over for Ingeniøren.

- At nogen sidder og lytter med på din samtale er et alvorligt indgreb i meddelelseshemmeligheden, tilføjer han.

Kritikere: PET er for lukket om aflytning

Hos Telekommunikationsindustrien påpeger direktør Jakob Willer, at teleselskaberne offentliggør efterretningstjenestens aflytning for at skabe transparens over for kunderne. Han mener, at Ingeniørens estimater giver anledning til at overveje, om ikke myndighederne selv burde skabe det overblik.

Juridisk konsulent Claus Juul fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International fremhæver, at Sverige offentliggør statistik om efterretningstjenestens indgreb i borgernes privatliv.

Han kan ikke forholde sig til, om PET’s 2.200 årlige telefonaflytninger er for mange, men er stærkt kritisk over for, at der er nærmest total lukkethed om tallene. Han påpeger, at det historisk set er blevet misbrugt i alle samfund, hvor efterretningstjenester har haft meget vidtgående adgang til at overvåge borgerne.

PET skal ligesom det almindelige politi have en dommerkendelse for at foretage en telefonaflytning.