Samfund

Alvorligt syge børn snydes for lovpligtig undervisning

Syge børn får ikke nok undervisning Brian Bergmann / Scanpix Danmark

Hvert sjette barn rammes af langvarig sygdom. Kun de færreste får den sygeundervisning, de har krav på.

Skolebørn med kronisk eller langvarig sygdom må spejde forgæves efter den sygeundervisning, de har krav på.

Kun et mindretal får tilbud om undervisning efter 15 dages sammenlagt fravær, som de skal. Og de få, der gør, får det alt for sent. Det viser en ny rundspørge fra Danske Patienter.

Hvert sjette barn rammes af langvarig eller kronisk sygdom. Det svarer i snit til fire elever i hver klasse.

- Vi står med en meget stor gruppe børn, som ikke får den undervisning, de skal have, siger formand for Danske Patienter Camilla Hersom.

Børnene kommer bagud

Ud af de adspurgte 1298 forældre til kronisk syge børn havde 40 procent ret til ekstra undervisning. Men kun tre procent svarede, at deres barn har modtaget sygeundervisning, mens otte procent har modtaget supplerende undervisning.

- Det kan betyde, at de kommer permanent bagud i skolen og får svært ved at trives. Mange forældre frygter, at deres barn ikke bliver i stand til at gennemføre folkeskolen og få en uddannelse senere. For det enkelte barn er det en katastrofe og for samfundet et enormt tab, siger Hersom.

Oveni gik der i snit 60 fraværsdage- fire gange så lang tid, som der må - før skolerne kontaktede forældrene for at afstemme behovet for ekstra undervisning.

Retten til ekstra undervisning ukendt

Helle Hamann fra Sønderborg er alenemor til otte-årige Simon. Han har med en alvorlig nyresygdom været igennem et livstruende sygdomsforløb, der har kostet meget fravær.

- Trods utallige møder har hverken skolen eller kommunen fortalt mig om retten til ekstra undervisning. Det er først nu, jeg finder ud af det, siger hun.

- Jeg har en dreng, der går i 0. klasse, men som burde gå i 2., og jeg gør mig da mange bekymringer om, hvordan det skal gå ham fremover, siger hun.

Ifølge undersøgelsen ved hver tredje forælder ikke, at deres syge barn har ret til sygeundervisning.

FAKTA: Sådan er reglerne for sygeundervisning til børn

I Danmark er der skolepligt. Bliver børn langvarigt syge, er det skolens ansvar at sikre sygeundervisning.

Ifølge en ny undersøgelse fra paraplyorganisationen Danske Patienter så får et stort flertal af kronisk eller langtidssyge børn ikke den undervisning, som de har krav på.

Kun tre procent har modtaget sygeundervisning og otte procent supplerende undervisning. I snit går der 60 dage, før skolen tilbyder støtten. Kravet er højst 15 dage.

  • Elever skal tilbydes sygeundervisning, hvis de er fraværende i mere end 15 skoledage.
  • Skoleledelsen skal rette henvendelse til forældrene, og parterne skal i fællesskab vurdere behovet for sygeundervisning.
  • Opholder eleven sig i hjemmet, skal skolens leder iværksætte den nødvendige undervisning. Udgifterne påhviler skolen.
  • Opholder eleven sig på et hospital, skal skolelederen undersøge, om eleven modtager undervisning af en ansat lærer der. Skolelederen skal iværksætte undervisning, hvis det ikke er tilfældet.

Kilder: "Skole for mig" fra Danske Patienter med støtte fra Egmont Fonden, Retsinformation.dk