Folkeskolens ældste elever har fravær i ugevis

Mor og far har et ansvar, når elever pjækker, men skoler skal gøre opmærksom på klatfravær, mener forening.

Sygdom, pjæk og ferie.

Der er mange grunde til fravær, og på hver fjerde af landets folkeskoler havde eleverne i 7.-9.-klasse, den såkaldte udskoling - i snit mere end 16 dages fravær i skoleåret 2015/2016.

Det viser en analyse af lidt over 900 folkeskolers fraværstal, som Jyllands-Posten har lavet. Tallene bygger på data fra Styrelsen for IT og Læring under Undervisningsministeriet.

Højt fravær giver lave karakterer

De godt tre ugers fravær bekymrer Skoleledernes formand, Claus Hjortdal.

- Det er for meget fravær i forhold til at holde kontinuiteten i skolegangen, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge professor Niels Egelund fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet er omfanget for stort.

- Hvis man har så meget fravær, kan det ikke undgå at trække ned i ens afgangskarakter, siger han til avisen.

En national undersøgelse fra 2014 har vist, at elever med højt fravær får lavere karakterer og har sværere ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, skriver Jyllands-Posten.

Forældrene skal træde til

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil have forældrene på banen.

Hos foreningen Skole og Forældre erkender formand Mette With Hagensen, at forældrene har ansvaret. Hun opfordrer dog skolerne til at reagere og gøre mor og far opmærksom, hvis der er et problem.

- Det er vigtigt, at man ude på den enkelte skole får kigget bag om fraværsårsagerne og også får taget fat i forældrene og fortæller dem, at deres børn for eksempel har meget klatfravær, siger hun til Jyllands-Posten.

Ifølge avisens opgørelse topper kommuner som Høje Taastrup, Kalundborg og Glostrup, når det kommer til fravær. Her havde eleverne i 7.-9.-klasse henholdsvis 20,2, 20 og 19,4 fraværsdage i skoleåret 2015/2016.