Samfund

Markant stigning: Så mange bestod indfødsretsprøven

Nede i artiklen kan du tage indfødretsprøven Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

To ud af tre har bestået den seneste indfødsretsprøve, og det er en markant stigning.

Hvilke lande indgik i Kalmarunionen? 

Hvis dit svar er Danmark, Sverige og Norge har du svaret rigtigt, og dermed måske været i stand til at bestå årets anden indfødsretsprøve, der blev afholdt her i december. 

I modsætning til tidligere prøver, hvor sølle 33,8 procent bestod, var der ved årets sidste prøve hele 67,5 procent, der bestod. Og det er et resultat, som bifaldes af Udlændinge- og Integrationsminister, Inger Støjberg:

- Jeg er glad for, at de fleste har fået læst på lektien. For regeringen er det nemlig helt afgørende, at de, der vil være statsborgere her i landet, rent faktisk kender vores kultur og historie og ved, hvilket samfund de er kommet til. Jeg er også tilfreds med, at evalueringen af prøven har vist, at den havde en tilfredsstillende sværhedsgrad.

En betingelse for at blive dansk statsborger

Det er en betingelse for at blive dansk statsborger, at ansøgeren består indfødsretsprøven, som i Udlændinge - og Integrationsministeriets optik er dokumentation for kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Indfødsretsprøven bliver holdt to gange om året. Den 1. december 2016 blev Indfødsretsprøven afholdt på 51 sprogcentre fordelt over hele landet, og 3.359 deltagere var meldt til.

Indfødsretsprøven af 2015 blev etableret med aftalen af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne.

Er din indre quiz-master også blevet nysgerrig, kan du tage prøven her.