Samfund

Nyt forslag: Din folkeskolekarakter skal bestemme, hvor du må gå i gymnasiet

Rektorerne foreslår, at elever fremover skal fordeles på gymnasierne ud fra deres karakterer i folkeskolen. Forsker og flere politikere bakker op.

Efter debatten om opdeling af elever efter etnicitet på Langkær Gymnasium foreslår rektorerne, at elever fremover skal fordeles på gymnasierne ud fra deres karakterer i folkeskolen.

Det skriver Berlingske.

Det vil i givet fald være første gang, at karakterer får indflydelse på gymnasiepladsen. I dag er det elevernes geografiske afstand til skolen, der afgør, om de kommer ind på det ønskede gymnasium, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser. Men der er brug for »en bedre værktøjskasse« og flere frihedsgrader til de lokale udvalg, der fordeler de unge på gymnasierne, mener rektorernes forening, Danske Gymnasier.

Forslag: Inddel efter faglighed

Formand Anne-Birgitte Rasmussen foreslår, at man på baggrund af folkeskolekaraktererne i dansk og matematik fordeler fagligt stærke og svage elever bedre.

På den måde undgår man, at 12-tals-eleverne samles på enkelte gymnasier, mens fagligt svage elever går på andre. Samtidig vil det være en vej til at undgå ghettogymnasier, hvor en stor andel af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk.

Indvandrerbørn fra ikke-vestlige lande har som gruppe et lavere karaktergennemsnit i folkeskolen end deres danske klassekammerater, og derfor vil en fordeling ud fra karakterer også sikre en mere ligelig etnisk fordeling.

- Man bør kunne flytte rundt på eleverne, hvis der er mange med meget svage forudsætninger i dansk og matematik, der søger mod det samme gymnasium. Det har givet gymnasier som for eksempel Langkær Gymnasium læringsmæssige udfordringer, og en bedre fordeling vil være godt for læringsmiljøet, siger Anne-Birgitte Rasmussen til Berlingske.

Forsknings- og udviklingschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen kalder rektorernes forslag fornuftigt.

- Det er de faglige udfordringer, man kan gøre noget ved, for man kan ikke opstille kriterier for kulturelle og sociale udfordringer. Karaktererne er en håndgribelig og målbar metode, og jeg tror, det er den rigtige vej at gå, vurderer han.