Samfund

Femern-byggeriet forsinkes igen

Den fremtidige forbindelse over Femern-bælt udskydes igen.

Danskerne skal værne sig med tålmodighed i forbindelse med bygningen af en fast forbindelse over Femern-bælt.

Det er resultatet af et møde mellem den danske og den slesvig-holstenske trafikminister mandag, skriver Flensborg Avis.

Femern-byggeriet bliver nemlig endnu engang udskudt. Det blev slået fast, da den nye danske transportminister Ole Birk Olesen (LA) mødtes med sin slesvig-holstenske kollega Reinhard Meyer (SPD) i Kiel mandag.

Færdig i 2018

Den endelig tidsplan for milliard-projektet udskydes med et halvt år, så den først kommer i midten af 2018.

Ifølge Reinhard Meyer er det de mange indvendinger og klager, der er kommet fra tysk side, der er årsagen til forsinkelsen, skriver Flensborg Avis.

Der er kommet ikke mindre end 12.600 fra tysk side alene, og de skal alle behandles, før der kan fremlægges en tidsplan for byggeriet. Reinhard Meyer understreger dog, at regeringen i Kiel stadig er fast besluttet på at gennemføre projektet, selv om byggeriet tidligst kan starte i 2020.

Ole Birk Olesen udtrykker forståelse for den tyske grundighed, men tilføjer, at man naturligvis gerne vil bygge forbindelsen så hurtigt som muligt