Samfund

Unges badevaner splitter danskerne: - For mig er det en privatsag at vaske sig i skridtet

Skal unge tvinges til at gå i bad efter idrætsundervisningen eller er det okay, at de fravælger det? TV 2's Facebook-brugere er dybt uenige.

Unges badevaner efter idrætsundersivningen på gymnasier og folkeskoler har de seneste dage skabt debat, da gymnasieeleven Anne Sophie Warberg Hækkerup bragte et læserbrev om emnet i Politiken. I april bragte TV 2 ligeledes en undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier fra 2015, som viste, at hver anden af de 13-16-årige piger springer badet over efter idræt - en stor stigning fra 2010.

Debatten på TV 2 Nyhedernes Facebookside viser, at det er et emnet, som deler vandene hos danskerne. Til historien om 19-årige Sanna Joy Flørning, som har udviklet angst, fordi hun blev tvunget til at bade efter idræt, har de flittigt kommenteret i hovedsageligt to grøfter:

Enten mener de, at det er kropsforskrækket, at de unge fravælger badet, og det er en god idé, at de bliver tvunget i bad. Eller også mener de, at det er helt naturligt, at unge er blufærdige og ikke vil bade med deres jævnaldrende.

Det er en privatsag - men forældrene bør blande sig

- Jeg kan sgu godt forstå, at man ikke lyster at bade med andre, skriver Jannie Lyons på Facebook

Hun skriver, at hun fuldt ud forstår unge som Sanna, som ikke vil bade. Men hun mener ikke, at det handler om at være kropsforskrækket. 

- For mig er det sgu en privatsag at vaske sig i skridtet og alle andre steder. Og jeg har heller ikke den store lyst til, at se på andre vaske sig med spredte ben, skriver hun.

Hun bliver mødt af et kor af andre, som bestemt mener, at det er en skadelig tendens, når de unge af skam holder sig fra omklædningsrummets brusebade.   

- Nej, børn skal ikke bestemme alt selv. Vi som forældre skylder vore børn at tage det ansvar alvorligt, som vi påtog os, da vi fik børn. Deriblandt at lære dem, at de er gode nok og ikke skal skamme sig over hvorledes de er skabt, skriver Tomas Madsen. 

Han forbinder det fraværende bad med, at de har et helt forkert kropsbillede.  

Men på trods af, at mange mener, at de unge bør gå i bad, så overtrumfer det frie valg.  

- Der er absolut intet forkert i blufærdighed. Vi har alle ret til ikke at ville vise vores nøgne krop, også børn, specielt børn. Jeg husker tydeligt fra folkeskolen, hvilket et mareridt det var. Den eneste der havde et separat aflukke var læreren, skriver Vivi Rindom.

Hvorfor bliver der ikke gjort noget?

Flere mener, at det er et problem, som nemt kan løses: Hæng forhæng op, så går de unge i bad. 

Henvendt til Sanna fra artiklen, skriver Sanne Mathiasen:

- Super at lære hende og andre, der ikke ønsker at bade offentligt, at forbinde idræt og motion med det ubehag, der ligger i at skulle overskride deres grænser. Hvad med at sørge for, at der er forhæng eller lign., så de blufærdige kan bade også, og stadig kan lære, at forbinde idræt og motion med noget der er supergodt? Mange hader idræt pga. fællesbadene, og det er indlært i en meget ung alder. Det er altså ikke særligt hensigtsmæssigt. 

Skadeligt ikke at se hinanden

Ifølge Center for Ungdomsstudier, har pigerne i undersøgelsen svaret, at de ikke bader, fordi de er flove. Netop den opfattelse - og det, at pigerne slet ikke får set andre almindelige kroppe - ærgrer Andreas Schiørring, som er formand for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening. Netop derfor mener han ikke, at badeforhæng er en holdbar løsning. 

- Det er vigtigt, at eleverne får set deres klassekammeraters nøgne kroppe, siger han. 

- I det senmoderne samfund er der jo meget fokus på kroppen, og kropsidealet er nærmest uopnåeligt med modeller og sportsfolk, der ser fantastiske ud. Hvis de unge ikke ser, at det ikke kun er deres egne kroppe, der ikke lever op til det, men også klassekammeraternes kroppe, så får man et skævt selvbillede.