Samfund

S-ordfører: Hårdt presset ældrepleje plager de ansatte

Flere penge og mindre papirarbejde skal sikre en acceptabel ældrepleje, mener Socialdemokratiet.

Medarbejderne på landets plejehjem og i hjemmeplejen er presset til det yderste. Derfor tænker mange på at finde et nyt job.

Sådan tolker Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Kragh, i hvert fald resultatet af en ny undersøgelse blandt de ansatte.

Rapporten er fra Kora - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Den viser ifølge Ugebrevet A4, at fire ud af ti medarbejdere i ældreplejen ofte seriøst har overvejet at sige op.

- Det understreger, hvor hårdt arbejdspresset er. Og så siger det noget om, at det er medarbejdere, der fortjener meget mere anerkendelse og respekt.

- Det vigtigste, man kan gøre, er at sørge for, at der følger penge med til det stigende antal ældre de kommende år, siger Astrid Kragh.

Vil luge ud i bureaukratiet

Undersøgelsen fra Kora viser desuden, at personalet i ældreplejen bruger mere tid på kontorarbejde end tidligere.

Omvendt har de fået mindre tid sammen med borgerne. Og det er selvsagt ikke optimalt, påpeger Astrid Kragh.

- Vi skal helt klart have et kritisk blik på, hvad det er for papirarbejde, der tager tiden væk fra det væsentligste - nemlig at passe og pleje de ældre.

- Ja, der er bureaukrati, som vi skal luge ud i, siger Astrid Kragh.

Rapporten fra Kora bygger på en rundspørge i 2015 blandt ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen. Tre ud af fire svarer, at deres arbejde er interessant og meningsfuldt. Men hver tredje føler sig utilstrækkelig, fordi borgerne ikke får den fornødne hjælp.