Samfund

Alle omskæringer af drengebørn skal registreres

Det Jødiske Samfund i Danmark håber, at registreringen kan medføre færre tilfælde af ulovlige omskæringer.

Fra nytår skal læger indberette alle omskæringer af drengebørn til Landspatientregistret, uanset om den finder sted på klinik eller derhjemme.

I en ny bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet er lægernes indberetningspligt nemlig blevet skærpet, og desuden kan læger, der forsømmer at indberette, blive straffet med bøde.

Det Jødiske Samfund i Danmark har det fint med den præciserede anmeldelsespligt. Det skriver formand Dan Rosenberg Asmussen i en mail til Kristeligt Dagblad.

Jødisk samfund positivt indstillede

Han hæfter sig blandt andet ved bødestraffen.

- Det er vi også positive overfor, hvis det kan medføre, at de tilfælde af ulovligt udførte drengeomskæringer, som vi har hørt om via medierne, kan undgås, skriver han.

Rituelle omskæringer foregår i dag uden for de offentlige sygehuse, enten hjemme hos familien selv eller på private klinikker.

Ifølge loven skal omskæringen foretages af en læge, eller der skal være en læge til stede.

Vil forpligte lægerne

Det er udbredelsen af praksis, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil have sat tal på med de nye regler, der træder i kraft fra nytår.

- Vi skal have et bedre overblik, og derfor forpligter vi nu lægerne til også at indberette de omskæringer, som foretages uden for de private klinikker. Tidligere har de udelukkende skulle indberette omskæringer på klinikkerne, oplyser hun i en mail til Ugeskrift for Læger ifølge Kristeligt Dagblad.

Hos lægernes interesseorganisation, Lægeforeningen, mener man, at omskæring af drengebørn først bør ske, efter at barnet er fyldt 18 år.

En konsekvens af brev til Lægeforeningen

- Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet, hedder det i erklæringen ifølge Politiken.

- Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.

Udtalelsen kommer, efter at 417 læger i marts sendte et åbent brev til Lægeforeningen, hvori de opfordrede foreningen til at tage klart afstand fra omskæring.