Samfund

Fire ud af ti overvejer at sige op i ældreplejen

En ny rapport viser, at fire ud af ti ansatte i hjemmeplejen ofte har tænkt seriøst på at droppe deres job.

For mange medarbejdere i hjemmeplejen og på landets plejehjem er tanken om at finde et nyt arbejde ikke særligt fjern. Tværtimod.

Faktisk har fire ud af ti ansatte i ældreplejen inden for de seneste år alvorligt overvejet at forlade deres stilling.

Det er ifølge Ugebrevet A4 konklusionen i en ny rapport fra Kora - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

- Det er jo et ganske højt tal, som jeg synes, man bør tage seriøst. Vi ved, at kontinuitet blandt medarbejderne er noget af det, der betyder rigtig meget for borgerne, siger professor ved Kora Tine Rostgaard til Ugebrevet A4.

Frustration over arbejdsforhold

Rapporten bygger på en rundspørge, der blev lavet i 2015.

Cirka 42 procent af de ansatte i hjemmeplejen svarede "ja, ofte" på spørgsmålet om, hvorvidt de seriøst har overvejet en opsigelse.

Hos de ansatte på plejehjemmene gjaldt dette knap 44 procent.

Ifølge formanden for fagforeningen FOA, Dennis Kristensen, hænger de høje tal sammen med en udtalt frustration.

FOA organiserer blandt andet social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

- Flere og flere af vores medlemmer i social- og sundhedssektoren siger, at de på den ene side er glade for deres arbejde og brænder for at hjælpe borgerne, siger Dennis Kristensen.

- Men på den anden side har de ikke lyst til at lægge navn og rygte til en ældrepleje, hvor de ikke synes, at der er tid nok til den enkelte.

Bruger mere tid på kontorarbejde

Undersøgelsen fra Kora viser, at personalet i ældreplejen bruger mere tid på kontorarbejde end tidligere.

Omvendt har de fået mindre tid sammen med borgerne.

Det er et problem, mener FOA's formand. De ansatte skal bruge mindre tid på dokumentation og registreringer.

- Og så bliver vi nødt til at få flere hænder i ældreplejen, hvis vi skal levere en rigtig god ældrepleje. Det er en udfordring, at vi får markant flere ældre i fremtiden, siger Dennis Kristensen.

Tre ud af fire i undersøgelsen finder deres arbejde interessant og meningsfuldt. Men hver tredje svarer, at de føler sig utilstrækkelige, fordi de ældre ikke får den fornødne hjælp.