Samfund

Ingen tid til kaffe: Skal nå forbi 10 beboere på én vagt

På langt de fleste plejehjem har personalet ikke tid til at tage en kop kaffe og en snak med den ældre. Det er stærkt problematisk, mener Ældre Sagen.

Toiletbesøg, madlavning, papirarbejde og genoptræning.

Listen over helt basale opgaver er så lang - og antallet af ældre, der skal sørges for, så stort - at plejehjemspersonale i store dele af landet slet ikke har tid til at få en snak over en kop kaffe med beboeren.

Sådan prioriterer plejepersonalet deres dag

  1. Personlig pleje
  2. Administrative opgaver
  3. Træningsopgaver
  4. Madtilberedning eller servering
  5. Sundhedsfaglige opgaver, eksempelvis en snak og en kop kaffe med den ældre

Kilde: KORA

Der er ganske enkelt ikke tid til at yde social omsorg.

Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning(KORA) har lavet.

I 2005 var der syv ud af 10 medarbejdere i hjemmeplejen, der havde tid til at drikke en kop kaffe med borgeren, men i dag er det kun lidt flere end tre ud af 10, der kan nå det.

Kaffe er social smørelse

Udviklingen er bekymrende, siger Michael Teit Nielsen, der er underdirektør hos Ældre Sagen.

- Det er utroligt vigtigt med en kop kaffe, fordi vi ved, at relationen imellem personale og borger betyder meget mere, end man skulle tro, for den livskvalitet, der kommer ud af det for borgeren.

- Det er den sociale smørelse, der får arbejdet til at glide, siger han.

Årsagen til, at der er dårligere tid til den sociale omsorg - og kaffen - er blandt andet, at medarbejderne skal løbe stærkere.

Det er utroligt vigtigt med en kop kaffe, fordi vi ved, at relationen imellem personale og borger betyder meget mere, end man skulle tro, for den livskvalitet, der kommer ud af det for borgeren.

Michael Teit Nielsen, Ældre Sagen

10 borgere skal hver medarbejder i hjemmeplejen nå at tage sig af på en helt almindelig dagsvagt, viser KORA's rapport. For 10 år siden var det otte. Dertil kommer, at medarbejderne gennemsnitligt besøger en borgers hjem 14,6 gange på en vagt.

Halvdelen af besøgene varer maksimum et kvarter, og det uværdigt, mener Ældre Sagen.

- Det har meget med værdighed at gøre, for i stedet for at betragte personen som en mannequindukke, man kan rykke rundt med, skal man se personen som et menneske, hvor man har tid til at sige "goddag med dig, går det godt?", siger Michael Teit Nielsen.

Nedenfor kan du se, hvor mange besøg medarbejderne i hjemmeplejen typisk har i løbet af en dag:

Så mange besøg når plejepersonalet på en dag

KORA har spurgt medarbejdere i hjemmeplejen, hvor mange gange de besøger en ældre borger på en almindelig dagvagt:

  • Mere end 5 besøg: 16 %
  • Mellem 6 - 10 besøg: 28 %
  • Mellem 11 - 15 besøg: 38 %
  • Mellem 16 - 20 besøg: 18 %

Lav bemanding indebærer en risiko for borgerne

Travlheden gør, at betydeligt flere medarbejdere føler sig utilstrækkelige, og to ud af fem medarbejdere i hjemmeplejen er bekymret for, at bemandingen er så lav, at det indebærer en risiko for borgerne.

Blandt medarbejderne i plejeboligerne er tre ud af fem bekymrede for borgernes ve og vel.

KORA har tillige spurgt medarbejderne, hvordan de prioriterer deres travle dag, og her står kaffen nederst. Men det er problematisk, hvis det ikke nåes, fastholder Ældre Sagen.

Er en kop kaffe ikke lidt overflødig og banal?

- Nej, bestemt ikke! Jeg vil næsten mene, at det er noget af det vigtigste at have tid til, siger Michael Teit Nielsen.

Har du eller noget du kender oplevet svigt i ældreplejen i form af for eksempel manglende bleskift, rengøring, personlig pleje eller lignende, vil TV 2 meget gerne høre din historie - tip TV 2 på 1234@tv2.dk