Samfund

Test dig selv: Kan du slå en 4.-klasses elev i matematik?

En ny undersøgelse viser, at danske elever i fjerde klasse er bedre til matematik end det internationale gennemsnit. Test her, om du er lige så klog.

Du skal både kunne lægge til og trække fra, regne brøktal, arealer og tal med to decimaler. Der kan forekomme gangestykker, og ofte skal du kunne dividere. Og så skal du forstå matematiske udregninger i en sproglig sammenhæng. 

Niveauet i matematiktimerne i en dansk fjerdeklasse er ganske højt. Faktisk er de danske elever så gode til matematik, at de ligger et godt stykke over gennemsnittet. 

Det viser en ny international undersøgelse TIMSS 2015. I alt har 3.700 danske elever fra fjerde klasse deltaget, og deres resultater er blevet sammenlignet med 48 andre lande.

Undersøgelsen viser, at Danmark med sine 539 point ligger over det gennemsnitslige niveau på 500 point. Det er højere end lande som Sverige og Finland, og det giver Danmark en 15. plads på listen. 

Test dine egne matematiske evner

Omvendt betyder det, at 14 lande på listen gør det en del bedre end Danmark. 

Det er blandt andre nabolandet Norge, som med 549 point ligger på en 8. plads, mens lande som Singapore, Hong Kong og Korea topper listen med over 600 point. 

- De danske fjerdeklasseselever lå lidt højere på listen i 2011, hvor vi lavede en lignende måling, men det skyldes ikke, at de har fået færre point. Det skyldes derimod, at de er blevet overhalet af andre lande, fortæller professor Peter Allerup fra DPU på Aarhus Universitet, som er tovholder på den danske del af undersøgelsen. 

Undersøgelsen bygger også på faktorer som social arv, trivslen i klassen og antallet af undervisningstimer, mens eleverne ligeledes bliver testet i natur/ teknologi. 

Spørgsmålet er, om du er lige så god til matematik som en elev i en dansk fjerdeklasse, eller om du kan måle dig med børnene i Singapore.

Herunder kan du tage en test, der svarer til de opgaver, som eleverne har besvaret i TIMSS-testen. Her fik de 36 minutter til at løse 22 matematiske opgaver - uden lommeregner. Så skal det være helt retfærdigt, skal du ikke give dig selv mere end 15 minutter til at løse de ti nedenstående opgaver.

Og husk, at du ikke må snyde! 

Test dig selv: Kan du slå en 4. klasse i matematik?

 1. Hvad er arealet af figuren?

  Arealet af den grå firkant er 1. Hvad er arealet af hele figuren?

  Du har 0 rigtige

 2. Pernille havde kørt en cykeltur med sine venner. Da hun kom hjem, sagde hun til sin mor: ”Der var 10 med på turen, men vi havde kun 7 cykler. Vi havde enkelt-cykler og tandem-cykler”. Hvor mange enkelt-cykler og hvor mange tandem-cykler brugte de på turen?

 3. Stefan har lejet en videofilm, som varer 5000 sekunder. Stefan mener, at det er mere end to timer. Men hvor lang er filmen?

 4. 18 x 24 og 24 x 18 giver det samme resultat. Hvilket regnestykke giver også det samme resultat?

 5. 43 : 5 = ?

 6. Peter lavede denne opgave med et tal bestående af 4 cifre: Hundrede-tallet er 7. Tusinde-tallet er større end hundrede-tallet. Enere-tallet er mindre end hundreder-tallet. Hvad er Peters tal?

 7. 27 x 43 = ?

 8. Laura har 12 stykker ståltråd, 40 runde smykkesten og 48 flade smykkesten Hun bruger 1 stykke ståltråd, 10 runde smykkesten og 8 flade smykkesten til at lave ét armbånd. Hvis Laura laver helt ens armbånd, hvor mange armbånd kan hun så lave?

 9. Beregn følgende: 0,36 + 0,77

 10. Janus plantede 5 rækker med 8 træer i hver. Hvor mange træer plantede han i alt?

Kilde: Styrelsen for It og Læring og DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Afstemning

Kunne du slå en fjerdeklasse?