Se, hvor meget din kommune bruger på ekstra varme hænder i ældreplejen

Få overblikket over, hvilke kommuner der bruger flest penge fra Værdighedsmilliarden til at ansætte mere personale.

Nogle kommuner bruger den på flere sosu-assistenter og efteruddannelse, andre bruger den på ipads og cykler til de ældre, og endelig er der dem, der bruger den til mere varm mad.

Værdighedsmilliarden, som blev fordelt ud til kommunerne i begyndelsen af 2016, bliver brugt vidt forskelligt.

Pengene skulle gå til at øge værdigheden hos de ældre - og dermed sikre den ældre borger mere kontakt med personalet. Men der er imidlertid flere kommuner, der har valgt at bruge pengene på helt andre ting end ekstra personale, viser tal fra FOA.

Stor forskel i kommunerne

Samlet set planlægger kommunerne at bruge 66,3 procent af milliarden til at ansætte nyt personale, som for eksempel social- og sundshedhjælpere og -assistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter.

Det svarer til godt 662 millioner kroner.

Nedenfor kan du se, hvor stor en del af værdighedsmilliarden din kommune planlægger at bruge på mere personale.

Som det kan ses på kortet, er det vidt forskelligt, hvor mange af 'værdighedspengene' kommunerne forventer at bruge på flere varme hænder.

I Vordingborg skal samtlige af de 10 tildelte millioner gå til ekstra personale, mens eksempelvis Odsherred slet ikke bruger nogen af deres otte tildelte millioner på flere varme hænder.

12 minutter mere per ældre

TV 2 har regnet på, hvor meget ekstra personale, der ville kunne købes for værdighedsmilliarden. Samt hvor mange ekstra minutters pleje en borger ville kunne få, hvis alle kommunens 'værdighedspenge', som er sat af til ekstra varme hænder, blev brugt på sosu-assistenter.

Værdighedsmilliard fakta

For at forstå, hvor meget værdighedsmilliarden kan betyde for den enkelte ældre, har vi lavet et tænkt eksempel:

  • Landets kommunerne har hver især oplyst til Ældre og Sundhedsministeriet, at de vil bruge ca. 662 mio. kr. af værdighedsmilliarden til varme hænder - altså cirka 66 %
  • Det er sosuassistenter og -hjælpere, der står for størstedelen af kontakten med de ældre.
  • Og for 662 mio. kan man ansætte cirka 1.719 sosu-assistenter.
  • Hvis man så deler deres tid op på de ca. 306.717,  plejekrævende ældre, som findes i de danske kommuner, så vil hver ældre få 12 minutters ekstra pleje hver uge.

Beregningerne viser, at hver enkelt ældre over 65 år - som i forvejen modtager pleje - i gennemsnit vil kunne modtage 12 minutters ekstra pleje fra en sosu-assistent med penge fra værdighedsmilliarden.

I tabellen nedenfor kan du se, hvor mange minutters ekstra hjælp de ældre, ville kunne få i din kommune, hvis de øremærkede penge gik til flere sosu-assistenter og -hjælpere. Det er dem, der står for størstedelen af kontakten med de ældre.

Værdighedsmilliarden blev aftalt mellem de blå partier på Christiansborg i sidste års finanslov efter et ønske fra blandt andet Dansk Folkeparti.