Ældreudvalgsformand: - Jeg tænker ikke, det er usædvanligt, at man kan tisse igennem en ble

Ekstraordinært, uvildigt tilsyn på plejecenter i Bjerringbro gør formanden for ældreudvalget i Viborg Kommune ”overordnet tilfreds”.

Gennemtisset tøj. Betændte gummer. Bade, der bliver aflyst. Og lang ventetid, både hvis man skal på og af toilettet.

Det er blot nogle af de forhold, som flere beboere på Skovvænget Plejecenter i Bjerringbro kan fortælle om.

De oplever en hverdag, hvor personalet mangler tid, også når beboerne har brug for hjælp til de helt basale behov. Forhold, både beboerne og de pårørende betegner som "utrygge" og "uværdige".

Heriblandt den 78-årige Hans Schuster, der bor på plejecentret. Han har adskillige gange siddet i gennemblødt tøj, fordi hans ble ikke er blevet skiftet.

På samme plejecenter oplever Helga Knudsen op til en times ventetid på at komme på og af toilettet. Og Marie Møller Jørgensen, der sidder med i plejecentrets beboer- og pårørenderåd, kan fortælle, at bade ofte bliver aflyst.

Savner mere personale

Samtidig lyder det i en rundspørge fra Ældre Sagens koordinationsudvalg i Viborg Kommune, at beboere og pårørende savner mere personale, "så de ældre kan få en værdig pleje".

TV 2 Nyhederne har forelagt forholdene for formanden for ældre- og sundhedsudvalget i Viborg Kommune, socialdemokraten Mette Nielsen. Det har efterfølgende fået hende til at kræve et uvildigt, ekstraordinært tilsyn på plejecentret.

Tilsynet er nu udført – til Mette Nielsens tilfredshed:

- Jeg konkluderer, at det står meget bedre til med plejen end det, jeg blev konfronteret med, og det er jeg selvfølgelig overordnet glad for, lyder det fra ældreudvalgsformanden.

Rapport: Trivsel og tilfredshed varierer

Det er konsulentvirksomheden Revas, der har udført tilsynet.

I tilsynrapporten fra det almene afsnit, hvor kritikken stammer fra, lyder det overordnet, at ”beboerne modtager den grundlæggende hjælp, pleje og støtte, som de har behov for, og at det sker på et fagligt kvalificeret grundlag. Det er vores indtryk, at der generelt er god trivsel blandt beboerne, og at de er selvbestemmende i dagligdagen”.

Samtidig lyder det dog også, at medarbejdernes trivsel og tilfredshed varierer, og at medarbejderne oplever et øget arbejdspres.

Det, der afgør, om det er værdigt, det er, hvor længe man går med det

Mette Nielsen, formand for ældreudvalget, Viborg Kommune, soc.dem. Om våde bleer og gennemtisset tøj

- Jeg synes da, det er en valid rapport, for man er gået helt systematisk frem, siger Mette Nielsen og fortsætter:

- Derfor tænker jeg også, at det der med at gøre en sag til sandheden for et helt center, at det skal man være meget varsom med, fastslår hun.

Skovvænget skal have arbejdsro

Hvordan harmonerer det med den virkelighed, som de beboere og de pårørende, TV 2 har talt med, oplever?

- Altså jeg er overordnet godt tilfreds med tilsynet, og jeg tænker, at det er vigtigt, at man får givet Skovvænget arbejdsro, så de kan koncentrere sig om de ældre mennesker.

Så gennemtisset tøj, mugpletter i juicen, ventetid på toilettet, og at man ikke selv kan bestemme, hvornår man vil op – passer det så ikke?

- Det er jo svært for mig at sige. Jeg tænker, at hvis der er nogen, der siger, de har oplevet det, så går jeg ud fra, at det er det, de har oplevet. Men jeg er også nødt til at sige, at hvis man konstaterer, at der en ældre, der har tisset i en ble, så tænker jeg, at det vil man kunne se på mange af kommunens plejecentre hver evig eneste dag. Det, der afgør, om det er værdigt, det er, hvor længe man går med det.

Og vel også om man har tisset igennem tøjet?

- Man kan komme til at tisse igennem tøjet, men så snart man opdager det, så snart det er sket, så skal man selvfølgelig sørge for, at folk bliver vasket og får noget andet tøj på, sådan er det. Jeg tænker ikke, det er usædvanligt, at man kan tisse igennem en ble.

- Men det er vel usædvanligt, at man kan tisse i en ble, der kan blive så fuld, at det går gennem tøjet?

- Altså jeg tænker… øhm… det er svært at sige, hvorfor det er gået igennem. Jeg tror, at vi alle sammen har oplevet situationer, hvor nogen har tisset igennem en ble, uden at det nødvendigvis er, fordi bleen ikke er blevet skiftet i mega, mega lang tid.

- Men hvis man er våd fra lænden til ned midt på lårene?

- Ja, men så siger jeg, at så er det fordi, at bleen enten ikke siddet rigtigt, eller også er den fuld – det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan bare sige, at selvfølgelig skal vi være opmærksomme på at få skiftet bleer så hurtigt som overhovedet muligt, og hvis der er nogen, der har et uheld eller bliver våde på tøjet, så er det klart, at så skal man selvfølgelig få det redt ud. Men at konkludere, at det så betyder, at man aldrig får skiftet ble, det synes jeg simpelthen ikke, er rimeligt.

- Har Hans Schusters pårørende så blæst en sag ud af proportioner?

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de har blæst en sag ud af proportioner (...) Jeg mener ikke, at hele ældreplejen på Skovvænget kan lægges ind under en enkelt sag.

- Men er det en enkelt sag, når vi også taler med andre beboere, som også oplever de samme ting? Og Ældre Sagens rundspørge kommer også bredt rundt – så forstår jeg ikke, hvordan du kan sige, at der er tale om en enkeltsag?

- Jeg mener ikke, at man generelt kan sige at hele ældreplejen på Skovvænget er af sådan en karakter, at man kan sige, at den er uværdig, fastslår Mette Nielsen.

Hun opfordrer dog alle til at opsøge hende individuelt, hvis de har oplevelser, der ikke stemmer overens med tilsynsrapportens konklusioner.