Samfund

Professorer dumper behandling af traumatiserede veteraner

PTSD kan være undervejs i årevis. Men mange veteraner får afslag på erstatning på grund af for sene symptomer.

Posttraumatisk stress (PTSD) kan være undervejs i årevis, siger eksperter. Men hver tredje afviste veteran får afslag på erstatning, fordi symptomerne typisk er kommet mere end et halvt år efter udsendelse.

Det viser en gennemgang af 161 afslag siden 2015, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i.

Speciallæger, som har undersøgt veteranerne i de pågældende sager, er nået frem til, at PTSD er udløst af krigen.

37 procent får afslag på behandling

Men i 37 procent af afslagene til traumatiserede soldater står der, at der er gået for lang tid efter udsendelse, inden symptomerne eller selve den psykiske lidelse er dukket op. Derfor kan udsendelsen ikke være årsagen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyser til A4, at man retter sig efter forskningen. PTSD kan godkendes, hvis der kan dokumenteres symptomer inden for seks måneder og fuldt udviklet sygdom efter maksimalt tre-fire år.

Flere forskere forstår ikke tidsgrænsen, som bruges til at afvise veteraner.

Det gælder blandt andre Edna Foa, der er professor på University of Pennsylvania, samt professor Ask Elklit, der leder Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet og har forsket i traumer gennem mere end 25 år.

- Det virker fuldkommen forrykt. Der er ikke belæg for at opretholde en seks måneders grænse for symptomer på PTSD, siger Ask Elklit til Ugebrevet A4.

Seks måneders-kravet er stik imod intentionen med veteranloven, mener veteranernes forening Soldaterlegatet.

- Man har fundet en måde at omgå loven

Også advokat Mads Pramming fra Ehmer Pramming, der fører mange af erstatningssagerne, mener, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen ser stort på intentionerne i Veteranloven.

- Man har fundet en måde at omgå særloven på. Det skriger til himlen, siger han.

På Christiansborg vil Socialdemokratiet se på, om Veteranloven bliver tolket forkert.

- Intentionerne har været, at PTSD kan indtræde senere. Hvis kriterierne ikke bliver fulgt, må vi have sagerne på bordet, siger Bjarne Laustsen (S), næstformand i Beskæftigelsesudvalget, til Ugebrevet A4.