Biskopper nedlægger veto mod høje nybyggerier

Holstebro Kirke er blevet omdrejningspunkt i en kulturhistorisk tvist mellem kommunen og folkekirken.

I Holstebro vil kommunen bygge et nyt butikscenter, hvor der også skal være plads til private boliger. Men det har stiftsøvrigheden - altså biskop og stiftamtmand – nedlagt veto imod.

Problemet er, at butikscenteret, der ligger cirka 150 meter fra kirken, kommer til at rage 64 meter op - og dermed vil overhale byens kirkespir i højden.

Biskoppen har til opgave at se til, at det helhedsindtryk, som landets kirker er en del af, ikke bliver for rodet. På den anden side står kommunen, der mener at, kirken spænder ben for den vækst, som et nyt butiksbyggeri vil kunne give byen Holstebro.

Center skal bringe Holstebro videre

Gubber Kristensen, der er formand for teknisk udvalg i Holstebro, siger til TV 2:

- Vi satser på, at Holstebro midtby skal udvikle sig, og derfor er vi interesseret i at lave et center med 50 til 55 butikker. Det skal bringe Holstebro videre på den måde, at der kommer handlende udefra. I Herning har de et stort center, der trækker mange folk til. I Herning er vi også interesseret i at kunne trække folk til fra Aarhus og andre store byer.

Som statslig myndighed kan biskoppen nedlægge veto imod byggeriet, der ifølge stiftsøvrigheden vil betyde, at kirken mister "sit historiske præg af at være et synligt vartegn i byen". Sådan lyder det i skrivelsen fra Viborg stiftsøvrighed, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i.

- Når man bygger tæt på en by, står der i planloven, at man skal høre stiftsøvrigheden, og vi skal sikre, at der et vist indsyn til kirken, fordi kirken er en kulturbygning - både i vores byer og ude på landet. Derfor har vi rådført os med den kongelige bygningsinspektør og en anden konsulent, og de mener, at det her tårn er voldsomt stort i forhold til at placere det så tæt på kirken, siger biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, til TV 2.

Biskop: Kirken er et naturligt centrum

Ifølge biskoppen er kirken et naturligt centrum i Holstebro.

- Man har altid været enige om i samfundet, at kirken er et specielt hus. Kirken er det sted, hvor vi går hen med de største begivenhender i vores liv - omkring fødsel, dåb, konfirmation, bryllup og begravelser, siger Henrik Stubkjær til TV 2

Der findes ingen opgørelse over, hvor ofte kirker og stifter protesterer imod kommunens lokalplaner. Men en aktindsigt foretaget af Kristeligt Dagblad i juni i år viste, at 8 ud af 10 stiftsøvrigheder på fire år havde gjort indsigelse mod nybyggerier, som ifølge kirkerne truede deres historisk fremtrædende plads i lokalområdet. Oven i det har 6 ud af 10 stiftsøvrigheder inden for samme periode gjort indsigelse mod kommunale vindmølleprojekter.

Også problemer i Vejle Kommune

Også i Vejle Kommune er der opstået uenighed mellem lokalpolitikerne og kirken. Her har Haderslev stiftsøvrighed gjort indsigelse imod dele af et boligbyggeri tæt ved Vinding Kirke i Vejle.

Her vil tre huse ifølge indsigelsen "få en meget uheldig virkning for kirkens samspil med det enestående landskabsområde Skårup Ådal".

Biskop Marianne Christiansen henviser til Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør, som har givet udtryk for, at bebyggelsen "ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til oplevelsen i landskabet".

- Vi har på baggrund af de faglige konsulenters vurdering af, at det planlagte byggeri vil stride imod de hensyn til landskabet, som stiftsøvrigheden skal varetage, bedt om et møde på stedet, lyder det fra Marianne Christiansen.