Folk møder grædende op på jobcentret - op til otte ugers ventetid på kontanthjælp

Ifølge en kommune skyldes det, at nye love giver meget ekstraarbejde. Fagforbundet FOA kalder det "vanvittigt".

Der kommer dagligt grædende borgere i jobcentret i Københavns Kommune, fordi mange oplever seks til otte ugers ventetid på at få kontanthjælp i Ydelsesservice i Københavns Kommune.

Det skriver Avisen.dk søndag.

Fagforbundet FOA har nu klaget til Folketingets Ombudsmand. I klagen skriver FOA, at det er under al kritik, at Ydelsesservice København lægger byrden for besværet ved at indføre kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen over på de allermest udsatte.

FOA: Det er vanvittigt

Overfor Avisen.dk kalder Mona Striib, næstformand i FOA, situationen for "fuldstændig vanvittig."

- Folk, der står i en akut situation må aldrig stå uden hjælp, fordi politikerne vedtager nye regler, siger Mona Striib til Avisen.dk.

Københavns Kommune forklarer i en mail til Avisen.dk, at Ydelsesservice i øjeblikket ikke kan overholde sagsbehandlingsfristen, fordi de nye love giver en stor mængde ekstraarbejde. Kommunen har sat ekstra ressourcer af til opgaven, men kan ikke på kort sigt følge med mængden af sager, forklarer kontorchef Dorthe Vang Kristensen.

Den gennemsnitlige behandlingstid for sagerne er lige nu fire uger, oplyser hun. Borgerne vil dog blive tildelt kontanthjælp fra tidspunktet for deres ansøgning, selvom de må vente på pengene.

Kommune: Lang ventetid skyldes nye love

Medlem af København Kommunes borgerrepræsentation og beskæftigelsesudvalg, Ulrik Kohl (EL), mener, at den lange ventetid er dybt problematisk. Beskæftigelsesudvalget er på intet tidspunkt blevet underrettet om længere behandlingstider i det omfang, Avisen.dk beskriver, siger han.

- Jeg er blevet ført bag lyset, hvis der er hold i FOA's anklager. Som medlem af beskæftigelsesudvalget har vi på intet tidspunkt fået oplyst noget, der tyder på, at situationen er så gal, siger Ulrik Kohl til Avisen.dk.

Ulrik Kohl vil nu drage den ansvarlige ledelse til ansvar og har bedt dem bekræfte eller afkræfte anklagerne.

Professor: Kommunen er på tynd is

Professor i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, vurderer, at kommunen er på tynd is:

- Det er ulovligt. Så må København Kommune sørge for en acontoudbetaling. Det går simpelthen ikke, at en borger skal vente seks uger på sine penge, siger Kirsten Ketscher til Avisen.dk.

I Danmarks Riges Grundlov står der følgende: "Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder."

Ifølge Kirsten Ketscher er det særlig bekymrende, når det er personer, som i forvejen er kendt af København Kommune. Og det er under al kritik, at det går ud over sårbare borgere, at kommunen skal omstille sig til en ny lovgivning.