Samfund

FAKTA: Bestanden af invasiv mårhund femdoblet på fem år

Mårhund er en invasiv art, der skal bekæmpes. Men bestanden er vokset år for år. Læs om udviklingen her.

Mårhunden er en såkaldt invasiv art, der er erklæret uønsket i den danske natur.

I 2010 vedtog myndighederne en indsatsplan, der skal bekæmpe mårhund. Alligevel er bestanden vokset år for år.

Mårhund findes hovedsageligt i Jylland. Der er kun gjort enkelte observationer af mårhund på Fyn.

Her kan du se antallet af registrerede dræbte og dødfundne mårhunde i perioden fra 2009 til 2015.

  • 2009: 47 mårhunde
  • 2010: 42
  • 2011: 62
  • 2012: 139
  • 2013: 89
  • 2014: 122
  • 2015: 221
  • 2016 (januar-august): 176
  • 2016 (fremskrevet): 284

Det antages, at stigningen i antallet af dræbte og dødfundne dyr afspejler en tilsvarende stigning i bestanden.

Det svarer til, at bestanden hvert år stiger med gennemsnitlig 32 procent.

Tætheden af mårhunde er større end gennemsnittet i disse kommuner: Lemvig (5,9 gange større tæthed end gennemsnittet), Tønder (3,4 gange større), Ringkøbing-Skjern (3,0 gange større), Norddjurs (2,5 gange større), Esbjerg (2,2 gange større), Varde (1,9 gange større), Syddjurs (1,9 gange større) og Randers (1,8 gange større).

Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.