Forsikringsfirma indstillet til afvikling: 25.000 danskere kan stå med værdiløs forsikring

Den endelige afgørelse ventes snart.

Omkring 25.000 danskere, der har tegnet ejerskifteforsikringer i Husejernes Forsikring, kan snart stå med værdiløse forsikringer.

Det skyldes, at selskabet Gable Insurance, som blandt andet har solgt ejerskifteforsikringer i Danmark gennem Husejernes Forsikrings agentur, netop er blevet indstillet til afvikling af myndighederne i Liechtenstein, hvor selskabet hører hjemme.

Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Den endelige beslutning om at afvikle Gable Insurance afventer en retsafgørelse fra Lichtensten. Ifølge Finanstilsynets oplysninger forventes i den nærmeste fremtid.

Hvad det konkret betyder for de danskere, der har forsikringer hos Husejernes Forsikring er ifølge Finanstilsynet uafklarede. Men noget tyder på, at det i hvert fald ikke er alle, der kan få penge fra Husejernes Forsikring, hvis selskabet ender med at blive afviklet.

Eksperter har fortalt til TV 2, at der højst sandsynligt ikke er penge til at betale de erstatninger til danskerne, som man skylder. Og hvis der skulle være nogen som helst penge, er det først om lang tid.

- Worst case vil være, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til at udbetale de erstatninger, folk er berettiget til, når man har opgjort selskabet. Og så er der ingen garantiordning, som kan dække det her. Så i sidste ende er det kunderne selv, der risikerer at betale, lyder dommen fra advokat Marie Louise Pind.

Kunder, der har tegnet forsikringer i Gable Insurance gennem Husejernes Forsikringsagentur, opfordres fortsat til at holde sig orienteret gennem selskabet og gennem Finanstilsynets hjemmeside. Forsikringskunder med aktuelle skader opfordres ligeledes fortsat til at dokumentere skaderne så godt som muligt og anmelde dem til Husejernes Forsikringsagentur.

Beskyldt for svindel

Husejernes Forsikring kom for alvor i fokus, da TV 2 med dokumentaren ’Whistleblower – Forsikringer med beskidte metoder’ viste, at systematisk snyd, bevidst vildledning af kunder og falsk markedsføring gennem flere år været fast praksis i Husejernes Forsikring.

Flere tidligere medarbejdere stod i dokumentaren frem og fortalte om de kritisable forhold på trods af, at de brød en tavshedspligt og blevet truet med erstatningskrav.

Husejernes Forsikring har eksisteret siden 2013 og sælger primært de såkaldte ejerskifteforsikringer, som giver mulighed for dækning, hvis du finder en skade på ejendommen, efter du har købt nyt hus.

Husejernes Forsikring markedsfører sig med lave priser, og på papiret dækker de bedre end de etablerede forsikringsselskaber – faktisk har TV 2 i et forbrugerprogram tidligere fremhævet firmaet som bedst til prisen.

Men ifølge de tidligere medarbejdere er der en god grund til, at Husejernes Forsikring kan tilbyde de billige forsikringer.

- Der bliver dikteret en meget, meget stram linje hen imod, at du ikke skal give dækning til dækningsberettigede forhold, siger tidligere kommunikationschef Chanda Sonne.

Pressede kunder til forlig med løgne

En af de kunder, som har været udsat for Husejernes Forsikrings metoder, er Maria Christoffersen fra Helsinge.

For godt to år siden kontaktede hun firmaet, efter hun havde opdaget flere alvorlige fejl på familiens nykøbte hus. Det ville koste over 100.000 kroner at få dækket skaderne, men Husejernes Forsikring afviste gentagne gange at dække.

Flere og flere danskere forsikrer sig mod ledighed. Se hele historien på TV 2 Business her:

Først efter en officiel klagesag valgte firmaet at tilbyde et forlig på 15.000 kroner, som familien til sidst valgte at tage imod under udsigten til en ellers dyr retssag.

- Vi tænkte, at det var lidt mystiske forhold, men vi orkede ikke at kæmpe videre, siger Maria Christoffersen.

Forløb som dette var en bevidst strategi for at undgå at udbetale store erstatninger – også selvom Husejernes Forsikring faktisk mente, at kunden var dækningsberettiget, fortæller Morten Søgaard. Han stod i en periode selv i spidsen for dette arbejde, men til sidst fik han nok.

- Når man ligefrem går ind og laver løgnehistorier og kører mod regler, etiske regler og lovgivning, så vil jeg ikke være med længere, siger han.

Sager blev bedømt forkert

TV 2 har talt med i alt med syv tidligere medarbejdere, der udtrykker kritik af firmaets håndtering af skadessager.

Som nyuddannet jurist blev Nanna Rambøl ansat som skadeschef i Husejernes Forsikring, og hun mener i dag, at firmaet bevidst ansatte uerfarne medarbejdere, da det på den måde var nemmere at få dem til at arbejde på en bestemt måde.

Der blev fra ledelsens side udlagt nogle retningslinjer for, hvornår der skulle ydes erstatning, men som tiden gik, kom Nanna Rambøl og hendes kolleger i tvivl om rigtigheden af disse.

- Så det er helt klart, at mange af sagerne er bedømt på forkert grundlag. Jeg har snydt nogle mennesker, men uden at ville det, siger Nanna Rambøl.

Vildledningen af kunderne blev til sidst for meget for hende, og hun måtte lade sig sygemelde med stress. Under sygemeldingen blev hun bortvist fra firmaet. Trods sit medansvar mener hun selv, at hun har forsøgt at gøre ledelsen opmærksom på den fejlagtige praksis.

- Direktionen havde en vrangforestilling om, hvordan loven skal fortolkes, og selvom jeg og to uvildige advokater sagde noget andet, ønskede direktionen at fortsætte, siger Nanna Rambøl.

Whistleblowere: Derfor står vi frem

Chanda Sonne

Chanda Sonne

28-årige Chanda Sonne er tidligere kommunikationschef i Husejernes Forsikring.

Hun arbejder i dag som projektansvarlig i privat virksomhed.

- Jeg har en viden, som skal ud. Jeg kan ikke lægge bag mig at flere tusinde kunder bliver ført bag lyset.

Foto: TV 2

Pernille Olsen

Pernille Olsen

31-årige Pernille Olsen er tidligere ansvarlig for policeafdelingen i Husejernes Forsikring.

Hun er i dag sygemeldt efter at have gennemgået en større operation.

- Jeg føler ikke, jeg gør noget forkert ved at stille mig frem, selvom jeg har skrevet under på en tavshedspligt, da jeg blev ansat. Man bør kunne stole på sit forsikringsselskab, men det kan man ikke i det her tilfælde.

Foto: TV 2

Morten Søgaard

Morten Søgaard

37-årige Morten Søgaard er tidligere medejer af Husejernes Forsikring og havde officielt titel af slagschef og var ansvarlig for firmaets ’tæskehold’.

Han er i dag helt ude af firmaet og arbejder som selvstændig.

- Jeg stiller mig frem, for når man ligefrem laver løgnehistorier og kører mod etiske regler og lovgivning, så vil jeg ikke være med længere. Jeg startede med at prøve at tage den internt ved at hive fat i vores bestyrelse, men jeg hørte aldrig tilbage fra dem.

Foto: TV 2

Nanna Rambøl

Nanna Rambøl

31-årige Nanna Rambøl er tidligere skadeschef i Husejernes Forsikring, hvor hun blev ansat som nyuddanet jurist.

Hun arbejder i dag i et andet forsikringsselskab.

- Jeg havde ingen erfaring med forsikringsarbejde, da jeg blev ansat. Det er let at arbejde, så længe du tror på det. Så længe du tror, du gør det rigtige. Men der kom en erkendelsesfase, hvor man begyndte at tvivle på, om de retningslinjer, du fik fra direktionen, var korrekte. Af skade bliver man klog, og med den viden, jeg har i dag, kan jeg se, at jeg har været med til at snyde kunder.

Foto: TV 2

TV 2 har i alt talt med syv tidligere ansatte, som bekræfter kritisable forhold under deres ansættelse i Husejernes Forsikring. Blandt kilderne, som har ønsket at være anonyme, er blandt andre en tidligere skadeschef og en tidligere salgschef.

Garanti til kunder var falsk

Husejernes Forsikring anklages også for at stå bag falsk markedsføring, da de har markedsført sig med en garantiløsning, som de – ifølge de tidligere medarbejdere – reelt ikke har.

Firmaet er nemlig ikke et dansk forsikringsselskab – faktisk er de slet ikke et forsikringsselskab. De er et såkaldt agentur for selskabet Gable Insurance med adresse i Liechtenstein.

Dermed risikerer kunderne at stå uden dækning ved en konkurs – en risiko som kunder ved danske forsikringsselskaber ellers har været sikret mod siden 2002 i form af Garantifonden.

En samarbejdspartner, mæglerkæden Home, pressede derfor på for en løsning, og pludselig kunne Husejernes Forsikring præsentere en aftale, som angiveligt skulle sikre deres kunder lige så godt som Garantifonden.

Men sådan var det ikke, fortæller den tidligere kommunikationschef, Chanda Sonne.

- Jeg fortæller direktionen, at dét produkt kan vi ikke bruge til noget. Enhver markedsføring af den her løsning som en pendant til Garantifonden vil være falsk markedsføring, siger hun.

TV 2 har anmodet om at få udleveret den bagvedliggende aftale, men hverken Husejernes Forsikring eller Gable Insurance vil udlevere detaljerne i aftalen.

I foråret 2015 henvendte Chanda Sonne og Morten Søgaard sig til Finanstilsynet, og da heller ikke myndighederne kunne få udleveret tilstrækkelig dokumentation, fik Husejernes Forsikring efterfølgende en påtale for vildledning af deres kunder. En vildledning som ifølge Chanda Sonne altså var helt bevidst.

Efter henvendelsen fra Finanstilsynet fjernede Husejernes Forsikring markedsføringen af deres garantiløsning, men firmaet afviser i dag, at Chanda Sonne skulle have advaret dem – i stedet fastholder firmaet at have handlet i god tro.

Ændrede pludselig holdning i erstatningssager

Hverken direktør i Husejernes Forsikring, Jens Hansen, eller bestyrelsesformand og tidligere direktør for Codan Forsikring, Jens Erik Christensen, har ønsket at stille op til et interview.

I et skriftligt afviser firmaet dog, at man skulle have haft interesse i at forhandle urimeligt med sine kunder.

Efter TV 2's undersøgelse af forholdene har Husejernes Forsikring dog valgt at revurdere flere af de konkrete kundesager. Heriblandt Maria Christoffersens – efter knap to år har firmaet nu valgt at dække skader for 125.000 kroner.

- Jeg tror, de hele tiden har vidst, at der var noget galt. Jeg tror bare, at de nu er klar over, at der er flere, der har øje på, at de ikke kører sagerne hensigtsmæssigt og efter loven, siger hun.

Selvom Husejernes Forsikring har haft fuldt kendskab til TV 2’s program, skulle det – ifølge dem – ikke have nogen sammenhæng med deres pludselige holdningsændring.

I det fremsendte svar skriver firmaet, at det blot er eksempler på, at de tager kundernes klager alvorligt, og at de ændrer holdning, hvis de ”ved en ny gennemgang og yderligere dokumentation finder saglig grund til det.”

Forsøgte at få stoppet program

I påsken 2016 døde direktør Jens Hansen af naturlige årsager. Bestyrelsesformand Jens Erik Christensen er derfor indtrådt som fungerende direktør for Husejernes Forsikring.

Husejernes Forsikring valgte i maj 2016 at gå rettens vej for at få begæret fogedforbud mod TV 2-programmets brug af udtalelser fra de tidligere ansatte. Byretten i København fandt dog, at temaerne, som de tidligere ansatte står frem med, har en betydelig offentlig interesse.

TV 2 må derfor gerne bringe udtalelserne på trods af, at de tidligere ansatte har underskrevet en tavshedspligt i deres ansættelseskontrakter.