Harry skyder med hagl og gas efter måger: Jeg er bange for, at der skal komme en klat

Martin Daasbjerg opdrætter økologiske ænder på Vestergård ved Limfjorden. Men 6000 ænder skal døgnet rundt beskyttes mod en frygtet sygdom.

Harry Pilgaard lægger geværet til kinden og affyrer et skud mod en måge.

 - Det var bare et skræmmeskud. Den var slet ikke i nærheden af at ramme, siger han til TV 2.

Harry Pilgaard er medhjælper hos den økologiske andefarmer Martin Daasbjerg fra Dansk And. På de to gårde Landting og Vestergaard uden for Struer opdrætter han og hans kone Birthe Daasbjerg hvert år 19.000 økologiske ænder.

På området hvor TV 2 er på besøg, opdrætter Martin Daasbjerg lige nu 6000 økologiske ænder. Det er frygten for fugleinfluenza, der er grunden til skræmmeskuddene mod mågerne - og det er også grunden til, at de har konstrueret en gaskanon, som i dagtimerne bliver affyret med 10 minutters mellemrum.

Martin Daasbjerg affyrer gaskanon for at skræmme mågerne væk.

Martin Daasbjerg frygter, at en mågeklat vil ramme en af ænderne - og at hans andefarm på den måde vil blive ramt af fugleinfluenza.

- Jeg er bange for, der skal komme en klat fra en måge, der kan inficere mine ænder med fugleinfluenza. Det er livsfarligt. Hvis der bliver konstateret fugleinfluenza i mine ænder, bliver hele besætningen tvangsaflivet. Det er ramme alvor det her, siger Martin Daasbjerg.

Der står meget på spil for Martin Daasbjerg lige nu op til jul, hvor efterspørgslen efter ænder er stor.

- Det er klart, vi har en måned tilbage, inden vi kommer til jul. Det er hele min eksistens, der står på spil. Det kan gå så galt, at vi ikke kommer til at køre igen. Jeg er meget bekymret for det her. Jeg er rigtigt bange for fugleinfluenza. Det er en sparringspartner, jeg meget, meget gerne vil være fri for, siger han.

Økologisk andefarmer Martin affyrer kanoner og skyder efter måger

Det er derfor Martin Daasbjerg og Harry Pilgaard affyrer gaskanon og skræmmeskud efter mågerne.

Andefarmeren har en detaljeret plan for, hvordan måger og andre vildfugle bliver holdt væk de næste fire uger, så ænderne kan undgå at blive inficeret med fulgeinfluenzaen.

- Vi sørger for at holde dem væk. Luftrummet her skal være befriet for vildfugle, det er det, der er meningen med det her, forklarer Martin Daasbjerg.

Det er mågerne, der er den værste fjende.

- Mågerne er simpelt hen de værste. De er aggressive, og de kan tage en pekingand når som helst. Det er vores erfaring, at mågerne er en af de værste til at bringe smitten fra sted til sted, siger Martin Daasbjerg.

Han påpeger, at det er mågen, der er naturens "skraldemand". 

- Hvem er det lige, der rydder op i naturen. Det er mange gange mågerne, der tager det skrog, der nu ligger, og som via det er i stand til at transportere sygdommen videre. Det er derfor, vi er så hunderæd for måger, siger Martin Daabjerg.

Han bruger også et andet virkemiddel for at holde vildfuglene og den frygtede fugleinfluenza væk -  et fugleskræmsel.

Fugleskræmsel skal skræmme år.