Mystisk støj plager danskere - men ikke alle kan høre den

Lavfrekvent støj er en plage for dem, der kan høre det. Den kommer enten fra store, roterende maskiner eller fra folks egne ører, forklarer ekspert.

- Lavfrekvent støj kommer altid fra noget der roterer. Det er typisk tunge maskiner og faste installationer. I en enkelt situation har vi været ude for, at den lavfrekvente støj gik gennem nogle varmeledninger, men det er hverken normalt eller sandsynligt. Normalt bevæger lyden sig gennem luften.

Sådan forklarer Bo Søndergaard, der er ekspert i støj og støjmåling, den lavfrekvente støj som generer nogle mennesker, mens andre ikke kan høre noget.

TV Midtvest har mandag bragt en historie om Charlotte Vestergaard fra Bremdal ved Struer, som er ved at blive vanvittg over en dyb lyd eller rystelse, der ofte tvinger hende til at forlade sit hus og sove et andet sted.

- Jeg er plaget af en evindelig brummen, der er hele tiden, flere timer om dagen. Men det værste er, at det hele ryster. Lyden går ind i min krop, og det er som om, at alt, hvad jeg rører ved, ryster. Det betyder, jeg ikke kan ligge i min seng eller kan læne mig op ad sofaen, når det er værst, siger Charlotte Vestergaard til TV Midtvest.

Hun vil virkelig gerne vide, hvor lyden kommer fra – og hun vil rigtig gerne forstå, hvorfor hendes mand overhovedet ikke kan høre den irriterende lyd.

Hver aften må Charlotte Vestergaard flygte ud af sit hjem ved Struer for at kunne sove.

Meget forskelligt hvad folk hører

Det er nu ikke usædvanligt, fortæller Bo Søndergaard, der er seniorkonsulent i firmaet Swekos akustikafdeling og har arbejdet med støjmåling i 25 år.

- Der er generelt stor forskel på, hvad folk kan opfatte på de lave frekvenser. Det er det område, som vi i miljøsager definerer som området 10-160 Hz. Når vi snakker lave lyde på 20-25 Hz er det meget forskelligt, hvor tydeligt folk kan høre dem, fortæller han.

Fakta: Lavfrekvent støj

Lyde måles på to måder: Tonehøjden måles i Hertz (Hz) og lydstyrken måles i Decibel (dB).

Det menneskelige øre kan normalt opfatte toner mellem 20 Hz og 20.000 Hz.

Tonehøjden inddeles i infralyd (lavere end 20 Hz), lavfrekvent lyd (20-200 Hz), mellefrekvent lyd (200-2000 Hz), højfrekvent lyd (2000-20.000 Hz) og ultralyd (højere end 20.000 Hz).

Kilde: Aalborg Universitet

Lavfrekvente lyde betegnes normalt som frekvenser fra 20 Hz til 200 Hz. Lyde med en frekvens lavere end 20 Hz (infralyd) kan normalt ikke høres af mennesker, men nogle gange føles som en påvirkning af trommehinden.

Fysisk eller ikke-fysisk lyd

Det første eksperterne gør i den slags sager, er at foretage en grundig støjmåling i det plagede hus. Formålet er i første omgang at finde ud af, om der er en fysisk støj der kan måles.

- Så kan vi fjerne usikkerheden om det er en fysisk lyd eller en ikke-fysisk lyd. Det vil sige, om der faktisk er en fysisk lyd i huset, eller om det er en tinnitus-lignende tilstand, altså en lyd, der opstår kvindens øre. Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke taler om en lyd, der opstår i hendes hoved – altså en psykisk tilstand. Jeg taler om en reel lyd i hendes øre, siger Bo Søndergaard.

Ikke specielt godt hørende

Det hidtil største forskningsprojekt på området stammer fra Aalborg Universitet, hvor man foretog grundige undersøgelser af 21 støjplagede danskere og deres huse.

Ifølge lederen af undersøgelsen, daværende professor Henrik Møller, var resultatet, at en tredjedel af deltagerne i undersøgelsen faktisk var plaget af en udefrakommende lyd, en anden tredjedel havde en form for lavfrekvent tinnitus, mens den sidste tredjedel ikke kunne afgøres.

- Der er stor forskel på, hvor følsomme mennesker er overfor lyd, og det gælder også den lavfrekvente lyd. Alle mennesker kan høre lavfrekvent lyd, men der er stor forskel på, hvor generende folk opfatter den. På grund af det lille antal personer i vores undersøgelse, skal man passe på med at generalisere ud fra den, men det er måske i halvdelen af de tilfælde, hvor folk oplever gener, at årsagen er en udefra kommende, fysisk lyd, fortæller Henrik Møller. 

Undersøgelsen gjorde op med den udbredte myte, at de plagede danskere havde en særlig god hørelse, der satte dem i stand til at høre den allerdybeste infralyd (0-20 Hz). I alle de tilfælde, hvor der var en udefrakommende lyd, var der nemlig tale om lavfrekvente lyde (20–200 Hz).

Tinnitus

Tinnitus er en lidelse, hvor en person hører en konstant lyd i ørene. Hver ottende dansker lider af en form for tinnitus.

Tinnitus opstår, hvis sansecellerne i ørets øresnegl bliver beskadiget og sender "falske" beskeder til hjernen om lyde.

De fleste tinnitus-patienter hører falske højfrekvente lyde, typisk beskrevet som en hylen eller ringen for ørene.

Lidt under ti procent af patienterne hører lavfrekvente lyde, typisk beskrevet som "en lastbil i tomgang" eller lignende.

Kilde: Ingeniøren og Sundhedsstyrelsen

På Facebook har danskere i dag delt deres erfaringer med de mystiske lyde:

Mange lever med det

Det er uklart, hvor mange danskere der er plages af lavfrekvent støj. Bo Søndergaard siger, at han ”med mellemrum” støder på folk, der er generet og som skal have gennemført støjmålinger.

- Det er ikke tit. Men så skal man huske på, at der godt kan være mange mennesker, der faktisk er generede af en lyd, men som vælger at leve med det, fordi de ikke føler det kan nytte at beklage sig over det, siger han.

Til gengæld kan lavfrekvente lyde ifølge Henrik Møller være mere generende end andre lyde. Svenske undersøgelser viser, at lavfrekvent støj spiller en rolle i over halvdelen af sager, hvor der bliver klaget over støj.

- Undersøgelser viser, at for støjplagede mennesker er en lavfrekvent støj mere generende end anden støj. Det er en støj, som man ikke kan slippe af med. Folk beskriver det, som om lyden trænger ind overalt, siger Henrik Møller.