Samfund

Flere tusinde forældre tager kampen op mod iPads i børnehaven

Rikke Rosengren er leder af børnehaven Bonsai i Charlottenlund og har startet underskriftsindsamlingen "forældres frihed til at kunne fravælge IT i daginstitutionerne". TV 2

Børnehaver skal have lov at sige nej til iPads i puderne. Det mener tusindvis af danskere, der har skrevet under i kampen mod kommuners IT-krav.

Der er træstammer, jord på knæene og venner at lege med. Der er fuglesang fra trætoppene, begejstret løb med trillebøre - og en kamp om dit og mit.

Men der er ingen iPads.

- Det er vigtigt, at børn har mulighed for fri fantasi, siger Louise Myklebust.

Som mor til to børn har hun valgt netop børnehaven Bonsai i Charlottenlund, fordi den har valgt iPads fra.

- I vuggestue og børnehave er der mulighed for, at man kan udfolde sig helt frit. Man skal have love at bruge sin fantasti, også når man leger. Og det synes jeg ikke, man gør, hvis man bliver sat foran en iPad, forklarer hun.

Børn skal opleve og sanse verden

Debatten er blevet aktuel - og raser på TV 2's Facebookside - efter at børnehaven Askelæ i Svendborg er havnet i en skarp strid med kommunen.

Børnehaven ser kommunens krav om IT i alle daginstutioner som uforeneligt med det pædagogiske værdigrundlag, som børnehaven bygger på.

Derfor har den dumpet kommunens tilsyn.

- Børnene i førskolealderen skal have lov til at opleve og bruge deres sanser og motorik for at få den allerbedste base til senere hen i livet, siger børnehaveleder Anette Kiilerich.

Men den fynske børnehave er langt fra alene med det synspunkt.

Forældre frygter krav om IT

Over hele Danmark protesterer pædagoger og forældre mod iPads og anden IT i børnehaven via underskriftsindsamlingen forældres frihed til at kunne fravælge IT i daginstitutionerne. Det har mere end 4.500 skrevet under på.

Forældrene frygter de krav om IT-kompetencer, som flere og flere kommuner er begyndt at stille i deres børnepolitikker. 

Det samme gør lederen af børnehaven Bonsai i Charlottenlund, Rikke Rosengren, der har startet underskriftsindsamlingen.

- Børn har brug for erfaringer, hvor de sanser og rører ved verden og dermed oplever verden gennem naturlige sanseoplevelser. Det er udviklende for deres hjerner og sundhedsfremmende pædagogik, forklarer børnehavelederen.

Bange for skader i det lange løb

Rikke Rosengren henviser til, at fysioterapeuter og hjerneforskere er bekymrede over, om små børns brug iPads er skadeligt på lang sigt.

Og i januar meldte Sundhedsstyrelsen ud, at små børn i alderen 0-4 år skal lege og tumle så meget som muligt og sidde mindre foran skærmen.

- Børn skal have plads til at sanse verden og boltre sig og selv erfare, hvordan man opfører sig sammen med andre, mener Rikke Rosengren.

- Derudover snakker man meget om skoleparate børn. Der mener vi, at den frie leg er afgørende, for børn skal bruge deres tid på at lege og socialisere sig i rollelege, hvor de venter på deres tur og lærer at løse konflikter, siger hun.

Børnepsykolog bakker op

Og de to børnehaver bakkes op af en børnepsykolog.

- Børn i den alder skal boltre sig i aldersvarende leg for at udvikle deres hjerner og sociale kompetencer. Og det behøver du jo ikke en iPad til, siger Charlotte Diamant.

Blandt andet understreger hun, at det er afgørende for børns udvikling - og for at de kan koncentere sig og lære, når de kommer i skole - at de bruger kroppen.

- Og det gør man jo ikke foran en iPad, forklarer hun.

Som børnepsykolog kan hun ikke se, hvorfor nogle kommuner har travlt med at presse iPads ned over hovederne på børnehavebørn.

- Jeg anbefaler, at man ikke prioriteter iPads i børnehaven, fordi børn i den alder har brug for at socialeres i aktiviteter med andre børn og for at bruge deres krop. Det er udviklende for deres hjerner, siger Charlotte Diamant og tilføjer:

- IT-parate skal de nok blive. De fleste har adgang til iPad eller andet IT derhjemme, og resten kan de lære rigtig hurtigt, når de starter i skole.

Børnehave afviser at bøje sig

I Svendborg har børnehaven Askelæ med opbakning fra Daginstutionernes Landsforening indklaget spørgsmålet for Statsforvaltningen.

- Vi har slet ikke i sinde at give os, fordi det er imod vores holdning til, hvad vi tror, der er godt for børnene, og vi vil gerne give dem det allerbedste, siger børnehaveleder, Anette Kiilerich.

Det vides endnu ikke, hvornår Statsforvaltningen træffer afgørelse i sagen.