Samfund

Etisk Råd splittet: Må gravide abortere rask foster ved tvillingegraviditet?

Det Etiske Råd tager i en ny udtalelse stilling til, om gravide bør have fri ret til at abortere et eller flere fostre ved flerfoldsgraviditeter.

Udsigten til at blive forældre til tvillinger kan være overvældende.

I en ny udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om loven bør ændres, så det fremover vil være lovligt at få fjernet det ene af to tvillingefostre, hvis man som forælder ikke mener at kunne magte familieforøgelsen.

Spørgsmålet deler medlemmerne af Det Etiske Råd på midten. Det viser en ny udtalelse, som rådet offentliggør onsdag.

Afstemning

Skal det gøres lovligt at abortere et rask foster ved tvillingegraviditet?

Ni medlemmer mener ikke, at det bør være lovligt for gravide at sætte hjertet i stå på et af to raske fostre ved tvillingegraviditeter. Disse medlemmer mener, at en planlagt abort og en fosterantalsreduktion etisk set adskiller sig fra hinanden, da kvinden ved en fosterantalsreduktion fravælger at føde alle fostre i graviditeten. Medlemmerne mener ikke, at det udtrykker tilstrækkelig respekt for raske fostre.

Fakta: Fosterantalsreduktioner

Hvis en kvinde er gravid med to eller flere fostre, taler man om flerfoldsgraviditet.

Sidste år blev der foretaget 43 fosterantalsreduktioner i Danmark. Det er lidt under gennemsnittet for de seneste ni år.

Kilde: Det Etiske Råd

Otte medlemmer støtter derimod en lovændring inden abortgrænsen i 12. graviditetsuge. De finder det paradoksalt, at en gravid kvinde frit kan vælge at få foretaget en provokeret abort af alle fostre, men at de ikke har mulighed for at bevare et eller flere af fostrene og fjerne de øvrige.

Spørgsmålet deler vandene

Lise von Seelen, der er næstformand for Det Etiske Råd, går ind for det frie valg.

- I dag har de valget mellem enten at give sig i kast med en opgave, de ikke mener, de magter, eller at abortere begge fostre, siger hun Kristeligt Dagblad.

Mens næstformanden mener, at en fosterantalsreduktion bør være lovling, er holdningen modsat hos formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo:

- Det er barskt at skulle vælge mellem to fostre i en graviditet. Det sekund, du siger, at det er en mulighed at reducere antallet af fostre, har man plantet tvivlen hos kvinden: 'Kan jeg tillade mig at få tvillinger, har vi økonomi til det, har vi hænder til det'?, siger hun til Kristeligt Dagblad.

I dag er det lovligt at få foretaget en fosterantalsreduktion inden 12. uge, hvis der er sundhedsfaglige begrundelser. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilladt at fjerne et af fostrene i en tvillingegraviditet. Forældre, der har udsigt til trillinger, får dog altid mulighed for at få fjernet et af fostrene, fordi den type graviditet medfører store risici for spontan abort af fostre og for tidlig fødsel.

Alle medlemmer af Det Etiske Råd peger dog på, at det er væsentligt at gøre en indsats for at nedbringe antallet af flerfoldsgraviditeter efter brug af assisteret reproduktion for dermed at formindske behovet for at udføre fosterantalsreduktioner.