Samfund

Minister: Bekymrende mange udlændinge får SU i Danmark

Ulla Tørnæs kritiserer, at danske uddannelsesinstitutioner hverver studerende i Østeuropa, når "bekymrende" mange allerede får SU i Danmark.

Der er for mange udenlandske SU-modtagere i Danmark, mener uddannelsesministeren.

Ulla Tørnæs (V) kalder det ”stærkt bekymrende” at der er så mange udenlandske studerende, især fra de østeuropæiske EU-lande, der studerer og får uddannelsesstøtte i Danmark.

Især set i lyset af, at en stor del af disse studerende forlader Danmark igen efter endt uddannelse og aldrig når at arbejde og betale skat her i landet.

Ministeren er også alarmeret over, at danske uddannelsesinstitutioner samtidig bruger store ressourcer på at hverve østeuropæiske studerende til Danmark.

- Det er stærkt bekymrende, og det er vi nødt til at gøre noget ved, fordi det har aldrig været meningen med vores danske uddannelsessystem eller vores SU-system, at vi på den måde, via danske skattekroner, skulle finansiere andre landes uddannelsesforpligtelse, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Det er stærkt bekymrende, at så mange rejser tilbage til deres hjemlande, efter de har taget deres uddannelse i Danmark.

Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs

Regeringen har sat som maksimum, at 5500 studerende fra andre EU-lande kan læse i Danmark med fuld SU. I marts i år var der 5621 udenlandske SU-modtagere, så regeringens grænse kan meget vel blive nået i år.

EU-reglerne for SU

EU-domstolen fastslog i 2013, at studerende fra andre EU-lande er i deres fulde ret til frit at tage en uddannelse i Danmark og tilmed modtage den fulde SU på godt 6000 (5941) kr for udeboende før skat.

Det kræver bare, at EU-borgeren er villig til at tage job 10-12 timer om ugen ved siden af studiet.

Det er en ordning, som særligt studerende fra østeuropæiske lande gør brug af.

Messe i Bratislava

En af de danske uddannelsesinstitutioner, der hverver studerende i Østeuropa, er VIA University i Horsens, der blandt andet tilbyder ingeniøruddannelser og tekniske uddannelser.

VIA University havde for nylig deres egen stand på en stor uddannelsesmesse i Bratislava i Slovakiet, som TV 2 Østjylland besøgte.

Direktør Konstantin Lassithiotakis fra VIA University forklarer til TV 2 Østjylland, at man ønsker at tiltrække østeuropæiske studerende, fordi dansk erhvervsliv har behov for den arbejdskraft.

Kom til os, får en uddannelse og kom derefter ud på det danske arbejdsmarked.

Konstantin Lassithiotakis, direktør på VIA University

- Vi gør det, fordi der er mangel på arbejdskraft i Danmark og i regionen. Vi har ikke nok danske unge til de uddannelser, der er stor efterspørgsel på. De østeuropæiske studerende kan tilbyde kvalificeret arbejdskraft hos virksomhederne, når de har taget en uddannelse hos os.  Vi vil gerne tiltrække de bedste hjerner, de bedste unge fra hele verden: Kom til os, få en uddannelse og kom derefter ud på det danske arbejdsmarked, siger Konstantin Lassithiotakis.

Mange rejser hjem

Det store spørgsmål er så, om de færdiguddannede udlændinge bliver og arbejder i Danmark, eller om de tager hjem til deres hjemlande. Hvis de har fået fuld SU i studietiden i Danmark, og derefter rejser hjem for at arbejde, så er det ikke nogen god forretning for Danmark.

Hvis de færdiguddannede studerende derimod bliver, får et job og betaler skat i Danmark, så er det en god forretning for det danske samfund.

De seneste tal fra Undervisnings- og Forskningsministeriet er fra 2016 og viser, at 43 procent af de udenlandske studerende stadig bor i Danmark tre år efter endt uddannelse.

Østeuropæere bliver i Danmark

Andre tal fra ministeriet viser, at der er stor forskel på, hvilke grupper af studerende der bliver i Danmark efter endt uddannelse.

Ifølge disse tal, som refereres i en analyse fra tænketanken Kraka, er 42 procent af de udenlandske SU-modtagere stadig i Danmark fire år efter endt modtagelse. Det gælder eksempelvis 34 procent af de skandinaviske studerende, og betydeligt flere (63 procent) af de østeuropæiske færdiguddannede.

Når der især er fokus på de østeuropæiske studerende, så skyldes det, at det især er denne gruppe, der får fuld SU i Danmark. Det kan udenlandske EU-borgere få, hvis de arbejder 10-12 timer om ugen ved siden af studierne.

Østeuropa på top-ti

 På en top-ti over udenlandske SU-modtagere, som tænketanken Europa har udarbejdet, er de fem øverste pladser på den liste besat af Rumænien, Litauen, Ungarn Bulgarien og Polen.

- Det er ikke godt, hvis nogen kommer til Danmark alene for at tage en gratis uddannelse og nogle oven i købet med SU. Så det står og falder med, om de vælger at blive i Danmark eller de vælger at rejse tilbage til deres hjemland. Hvis det er det sidste, der er tilfældet  og det kan jeg godt frygte, så er vi nødt til at få det ændret, siger uddannelelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Hun siger, at regeringen allerede er opmærksom på problemet, og blandt andet har foreslået en reform af SU-systemet. Derudover vil regeringen også forsøge at sikre, at de unge tager uddannelser, som der er brug for.

- Vi er ved at forberede en reform af vores bevillingssystem, altså den måde vi finansierer vores uddannelsesinstitutioner på. Der vil vi i højere grad tage afsæt i relevansen af uddannelsen, så vi sikrer, at de unge kommer i job efter endt uddannelse, siger Ulla Tørnæs.

Top-ti over SU-modtagernes hjemlande

  1. Rumænien: 1313

  2. Litauen: 760

  3. Ungarn 599

  4. Bulgarien 593

  5. Polen: 585

  6. Tyskland: 532

  7. Slovakiet: 509

  8. Letland: 438

  9. Spanien: 276

  10. Sverige: 253

Listen stammer fra Tænketanken Europas analyse "Studerende fra andre EU-lande er en god forretning", maj 2016. Kilde er Undervisnings- og Forskningsministeriet