Samfund

Er du i tvivl? Her er reglerne for faderskab

Regeringen vil forlænge fristen for at få prøvet et faderskab fra seks til 12 måneder efter barnets fødsel. Læs her, hvad ændringen betyder.

Du har haft samleje med en kvinde, som du ikke længere ser. Lagengymnastikken resulterer i et barn, men hvordan er du stillet som mand, når du ikke længere er sammen med barnets mor?

I dag kan du inden for seks måneder efter barnets fødsel få prøvet et faderskab - og det kan kun lade sig gøre, hvis en anden mand ikke allerede står registreret som far til barnet. 

Nu lægger regeringen i sin skilsmissepakke op til, at en mand - der har haft et seksuelt forhold til en kvinde i en periode, hvor hun er blevet gravid - inden for de første 12 måneder af barnets liv skal have mulighed for at få testet, om han er far til barnet. Og det gælder uanset, om kvinden er i et nyt forhold eller ej.

Argumentet går ifølge social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) på, at danske mænd skal have lettere ved at få afgjort, om de er far til et barn eller ej. Tiltaget skal gælde for både de mænd, der mener de fejlagtigt er registreret som et barns far, og de mænd der mener, de er faderen, men som ikke er registret som det, lyder det.

Nedenfor kan du se, hvilke regler der er gældende i dag, og hvad ændringerne vil betyde, hvis de vedtages.

Her er reglerne om faderskab

Gifte par

Faderskab, når I er gift

Faderskabet til barnet bliver registreret i forbindelse med fødslen. Kirkekontoret registrerer ægtemanden som barnets far, når jordemoderen anmelder barnets fødsel til kirkekontoret. Et nyfødt barn bliver normalt uden videre registreret som barn af ægtemanden.

Er fødslen sket uden deltagelse af jordemoder, skal man selv anmelde fødslen til kirkekontoret i morens bopælssogn.

Foto: Rune Evensen / Scanpix

Ugifte par

Faderskab, når I ikke er gift

Ugifte forældre skal have faderskabet registreret i forbindelse med barnets fødsel.

Man får faderskabet registreret ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring.

Anmeldelsen skal foretages inden 14 dage efter barnets fødsel. Er anmeldelsen ikke sket inden 14 dage efter barnets fødsel, vil Statsforvaltningen blive bedt om at rejse en sag om faderskab.

Regeringen foreslår i sin skilsmissepakke at udvide fristen for registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med barnets fødsel fra to uger til fire uger.

Foto: Scanpix Danmark

Mand og kvinde uden parforhold

Mand og kvinde uden parforhold

Mandens ret: 

Har manden haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev gravid, har manden som udgangspunkt ret til at få prøvet, om han er barnets far. Manden skal sende sin anmodning til Statsforvaltningen. Anmodningen skal i dag sendes inden seks måneder efter barnets fødsel. Det er denne frist, regeringen vil ændre til 12 måneder.

Er faderskabet allerede registreret eller anerkendt af en anden mand, gælder der visse begrænsninger i mandens adgang til at få prøvet, om han er barnets far.

Mænd kan i dag ikke anlægge en faderskabssag, hvis barnets mor er gift eller lever fast med en anden mand. Det vil regeringen ændre, så en mand, der har haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hun blev gravid, får mulighed for at få prøvet faderskabet i barnets første 12 måneder - uanset om han har haft et samliv med moren.

Moderens pligt:

Hvis faderskabet til barnet ikke bliver registreret i forbindelse med barnets fødsel, eller hvis det ikke anerkendes over for Statsforvaltningen, skal moderen oplyse til Statsforvaltningen, hvem der er eller kan være far til barnet. Oplyser moderen ikke, hvem der er eller kan være barnets far, bliver hun indkaldt til møde i Statsforvaltningen, og sagen kan ende i retten.

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Danmark

Læs yderligere om reglerne for faderskab på Statsforvaltningens hjemmeside.

Kilde: Statsforvaltningen.dk.