Samfund

Biskop klar med modtræk mod medlemsflugt

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Præsterne skal ud på uddannelses-institutioner for at stoppe sommerens medlemsflugt fra folkekirken.

De midt- og vestjyske provstier har henover sommeren mistet over 579 medlemmer. Det er det højeste niveau siden 2012. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

En af dem, der har sagt farvel til folkekirken, er 25-årige Mikkel Kristensen fra Silkeborg.

- Jeg havde tænkt på i årevis at melde mig ud af folkekirken men var ikke helt sikker på hvordan. Jeg troede, det var et stort besvær, fortæller den studerende.

Jeg tvivler på, at det vil virke, at præster komme ud og taler på skoler

Mikkel Kristensen, studerende, Silkeborg

Lettere end forventet

Uden den kristne tro, så han ingen grund til at være medlem, og da Ateistisk Selskab i foråret lancerede en kampagne, hvor man kunne melde sig ud via nettet, slog han til.

- Det var egentlig bare at kopiere en tekst og sende et brev til det lokale sogn, og så var man ude, fortæller Mikkel Kristensen.

Henover sommeren har rigtig mange gjort ligesom Mikkel. Vi skal helt tilbage til 2012 og diskussionen om vielse af homoseksuelle for at finde lignende udmeldelsestal.

Præster skal være tættere på de unge

Det er primært unge, der melder sig ud. Derfor vil biskoppen i Viborg Stift gerne have flere præster tilknyttet landsdelens uddannelsesinstitutioner som fx studenter- og sognepræst Inge Marie Kirketerp Hansen, som har været tilknyttet Designskolen i Birk.

- Min primære opgave, det er jo at stå til rådighed med sjælesørgiske samtaler, hvor de studerende kan komme og tale med mig i al fortrolighed, siger hun.

Hun er positiv over for biskoppens forslag.

- Jeg tror det kan fungere som en god påmindelse til de studerende både på den ene og den anden institution – en påmindelse om, at præsterne også er noget, de må gøre brug af, og at kirken også er der, hvor de er.

Tror ikke på nyt tiltag

Biskop Henrik Stubkjær håber også for de unge, at medlemsflugten standser.

- De går glip af et helt unikt fællesskab, som der er i Kirken – et fællesskab, som har rødder i evigheden, siger han.

Men hjemme hos Mikkel Kristensen er der ikke stor tro på kirkens modsvar mod de mange udmeldelser.

- Jeg tvivler på, at det vil virke, at præster komme ud og taler på skoler, siger den studerende.