Samfund

Fødevareminister: Torskefiskere risikerer halveret indkomst

Torskekvoten i den vestlige del af Østersøen skal halveres, lyder det fra miljø- og fødevareministeren, efter et afgørende møde med Østersølandene.

En stor gruppe danske torskefiskere går en dyster fremtid i møde. 

Torskekvoten i den vestlige del af Østersøen skal reduceres med 55 procent, hvilket kan betyde, at flere mindre fartøjer må se sig nødsaget til enten at skifte til andre fangstområder eller halvere deres indkomst.

Det står klart, efter Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen mandag kunne oplyse, at gruppen for Østersølande er blevet enige om en ny torskefiskeriaftale. 

- Vi er blevet enige om at reducere torskekvoten i den vestlige del af Østersøen med 55 procent, mens kvoten i den østlige del skal reduceres med 25 procent. Det har været en sej kamp, og jeg er som sådan tilfreds med resultatet, siger Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til TV 2. 

Erhvervet: Aftale er katastrofal

I maj anbefalede Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, en kraftig reduktion af kvoterne for torskefiskeri i Østersøen.

Grundet overfiskeri er miljøet truet, og står det til ICES bør torskekvoten i den vestlige Østersø derfor reduceres med 88 procent, mens kvoten i den østlige del bør reduceres med 39 procent. 

Det er klart, det bliver en stor udfordring, men alternativet var værre,

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Rapporten har allerede sendt rystelser gennem fiskerierhvervet, og mange fiskere frygter, at de med reduceringen må opkøbe kvoter i andre områder. Der er dog risiko for, at dette ikke kan lade sig gøre, og derfor kan fiskerne miste store dele af deres indkomst.  

Selvom det danske fiskeri nu ser ud til at slippe lettere end ventet, kalder formand for Bælternes Fiskeriforening,  Allan Buch, stadig beslutningen om at reducere torskekvoterne for 'katastrofal'. 

Formand for Fiskeriforening: Kvotereducering er katastrofal

En halv sejr for Danmark

Miljø- og fødevareministeren mener omvendt, at aftalen blandt Østersølandene trods alt er positiv for de danske fiskere. 

- Det er klart, det bliver en stor udfordring, men alternativet var værre. Hvis ikke vi blev enige i udvalget, ville EU-kommissionen have fulgt anbefalingerne om en reduktion på 88 procent og 39 procent, siger Esben Lunde Larsen og kalder aftalen for 'en halv sejr for Danmark'. 

Han indrømmer dog, at han endnu ikke kender de fulde konsekvenser af aftalen: 

- Nu skal den danske regering sammen med fiskeriaktørerne i Danmark danne sig et overblik over, hvad det kommer til at have af konsekvenser for den enkelte fisker, og så må vi tage stilling til, hvordan vi håndterer det, siger han.  

Aftalen blandt Østersølandene er sendt til EU-Kommissionen, som skal godkende den. 

Det er især fartøjer på mindre end 15 meter, der risikerer at bukke under, hvis kvoterne bliver reduceret. 392 fartøjer fisker i øjeblikket efter torsk i den vestlige Østersø.