SE KORTENE: Her risikerer Danmark at blive ramt af oversvømmelse og erosion

For første gang er risikoen for oversvømmelse og erosion langs Danmarks kystlinje kortlagt.

Hvor risikerer kyst og klit at styrte sammen som resultat af erosion, og hvor kan boligejere med havudsigt risikere at få oversvømmede kældre i fremtiden?

De spørgsmĂĄl kan man for første gang fĂĄ et kvalificeret svar pĂĄ. Kystdirektoratet har netop kortlagt Danmarks 7.300 kilometer lange kystlinje og sammenfattet det i en 62-siders analyse. 

Og det er de færreste beboere ved vandkantsdanmark, der kan se sig fri for en udvikling som særligt klimaforandringerne har accelereret. 

Kyst smuldrer væk i Nordjylland og Nordsjælland

Kysterosion opstår, når bølger og strøm fører mere sand væk fra kysten, end der tilføres. Dermed rykker kystlinjen gradvist tilbage.

Kystanalysen afslører, at det særligt er de ĂĄbne vestlige og nordlige kyster i Jylland og Nordsjælland samt Bornholm, hvor risikoen for bølger og strøm, og dermed kysterosion er størst.  

Her er risikoen for erosion størst

Størst risiko for oversvømmelse i København

I 2013 fik stormen Bodil vandstanden til at nĂĄ rekordhøjder i visse dele af København, og det er blandt andet indbyggerne i hovedstaden, der mĂĄ forberede sig pĂĄ flere gĂĄture med gummistøvler. 

Risikoen for oversvømmelse er størst omkring store og lavtliggende omrĂĄder nær kysten som København, Køge Bugt, pĂĄ Lolland-Falster, i Vestjylland og VadehavsomrĂĄdet samt visse fjordomrĂĄder.

Nu mørkere den blå farve er på billedet her under, nu større er risikoen for oversvømmelse:

Minister vil styrke informationsindsats

Miljøminister Esben Lunde Larsen er tilfreds med den netop offentliggjorte analyse: 

- Vi har været vidner til, at huse er faldet i vandet, og at huse er blevet oversvømmet som følge af storme, men vi har ikke haft et samlet overblik over, hvor vi kan forvente, at det rammer, og hvordan det ser ud i fremtiden. Kystanalysen viser, hvor der skal sættes ind, og jeg styrker nu informationsindsatsen overfor kommuner og grundejere, så de kan bruge resultaterne aktivt, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren understreger, at det fortsat vil være grundejers ansvar at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse og nedbrydning fra havet:

- Ansvaret omfatter afholdelsen af udgifterne til opgaven. Dette princip ændres ikke. Men kommunerne spiller en vigtig rolle i forhold til facilitering, prioritering og planlægning af helhedsløsninger, hvor der er behov.