Samfund

Sådan fik en af Danmarks rigeste mænd tonsvis af byggeaffald til at forsvinde

I foråret forsvandt en stor bunke byggeaffald fra en af Københavns mest omdiskuterede byggegrunde. TV 2 satte sig for at finde den.

Hver dag forsvinder miljøfarligt byggeaffald ud i naturen og andre steder, hvor det ikke hører til. I slutningen af april forsvandt over 1000 ton byggeaffald fra en byggegrund i København. TV 2’s research peger på, at affaldet er gravet ned et sted, hvor det kan være farligt for drikkevandet.

- Det er et sjældent tydeligt eksempel på, at reglerne ikke bliver fulgt, at de miljøskadelige stoffer ikke bliver udsorteret, og affaldet bare bliver kørt nogle forkerte steder hen, siger Niels Trap, der er ekspert i byggeaffald og teknisk direktør i rådgivningsfirmaet Golder Associates.

Skiftende forklaringer

Firmaet, der ejer grunden, hedder Bach Gruppen. De har flere gange skiftet forklaringer om byggeaffaldets skæbne over for TV 2. Senest skriver de, at de ikke kan udelukke, at deres underentreprenører har begået fejl, men at de har dokumentation, som kan modbevise TV 2’s kilder. De vil dog ikke vise dokumentationen til TV 2.

Byggegrunden, som byggeaffaldet er forsvundet fra, ligger på hjørnet af Njalsgade og Amagerfælledvej i København. På billedet herunder kan du se, hvordan byggegrunden så ud før og efter affaldet var væk. Eksperter vurderer overfor TV 2, at der er over 1000 ton affald, som er forsvundet.

Stifter og hovedaktionær i Bach Gruppen er Finn Bach. Han var i 2013 listet som en af de 100 rigeste mænd i Danmark, og hans virksomhed har haft besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Han benægtede, at der skulle være flyttet noget byggeaffald, da TV 2 ringede og spurgte ham om, hvor affaldet var henne.

Google Street View

- Der er ikke kørt byggeaffald derfra. Det ligger i dynger i sådan noget rødt noget derude.

Det ligger der ikke længere. Det er væk. Hvor har I kørt det hen?

- Det ligger derude, siger Finn Bach.

Dobbelt laboratorie-undersøgelse

TV 2 har fået aktindsigt i en række dokumenter i Københavns Kommune, hvor Bach Gruppen fastholder, at det pågældende byggeaffald ikke er kørt bort fra grunden. En seer fortalte dog til TV2, at affaldet var kørt til en anden af Bach Gruppens grunde i Øm i Lejre Kommune.

TV 2 kørte derud og tog en prøve af bunkerne. Sammen en prøve fra resterne af affaldet på Njalsgade blev den analyseret både på et laboratorium og på Teknologisk Institut.

Laboratoriet kiggede på sammensætningen af stofferne i de to prøver. Teknologisk institut analyserede to stumper badeværelsesfliser, der ligner hinanden, men er fundet på henholdsvis Njalsgade og i Øm.

De to flisestykker, som er blevet analyseret af Teknologisk Institut.

Resultaterne har vi fremlagt for Pia Lassen, der er seniorforsker på Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

- Det er højst sandsynligt, at de to prøver kommer fra den samme forurenede bunke. Det kan man vel sætte en 95 procent sandsynlighed på, fortæller hun.

Ny forklaring

Da TV 2 fremlagde det resultat for Bach Gruppen, sendte den en ny forklaring:

- Det er blevet oplyst, at der ved en fejltagelse blev kørt enkelte læs teglbrokker til Øm (…) Da den bortkørte mængde var så lille op til, at fejlen blev opdaget, tog ingen notits heraf før TV 2 nu har bragt emnet på banen, skriver Bach Gruppen i et notat til TV 2.

Den forklaring bliver også modsagt. TV 2 finder ud af at, at det er transportfirmaet SCT, som har kørt materialet for Bach Gruppen. I en mail skriver firmaet til TV 2, at det fik at vide, at byggeaffaldet var rent, og at firmaet har kørt alt det omtalte byggeaffald fra Njalsgade til Øm – ikke bare enkelte læs.

Risiko for drikkevandet

TV 2’s kilder fortæller, at byggeaffaldet er gravet ned under det lagerbyggeri, som Bach Gruppen har opført i Øm, efter TV 2 tog prøven fra materialet. Det er et område med såkaldte særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

- Når man har lavet de her zoner for at beskytte drikkevandet mod kemiske stoffer, så er det blandt andet stofferne i det her byggeaffald, som myndighederne ville vurdere som en risiko, fortæller Niels Trap, der er fagkonsulent i Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald.

Omdiskuteret grund

Grunden på Njalsgade, hvor byggeaffaldet forsvandt fra, er en af de sidste store tomme byggegrunde i det centrale København. Alligevel har den stået ubrugt i mange år. Da Bach Gruppen overtog grunden i 2007, var det meningen, at der skulle bygges et større projekt med en stor Moské lavet af stjernearkitekten Bjarke Ingels. Men finanskrise og lokalområdets utilfredshed med projektet satte en stopper for det

Det er ikke billigt, at have så stor en byggegrund stående i så mange år, og i begyndelsen af 2016 fik Bach Gruppen efter lang tid godkendt et nyt projekt i kommunens lokalplan.

Siden 2007 er de gamle bygninger på grunden løbende blevet revet ned. Nedriver John Laursen har været med til at rive det hele ned. Senest i 2013, hvor han rev de bygninger ned, som blev knust og blev til det omtalte byggeaffald. De var forurenede med de miljøfarlige stoffer PCB og bly.

- Det er det værste miljøsvineri, jeg har været med til. Vi gjorde intet for at fjerne de farlige stoffer. De blev bare blandet sammen og knust, fortæller John Laursen.

Han fortæller, at han til at starte med fik at vide, at der ikke var forurenede stoffer i bygningerne. Det fandt han først ud af bagefter, da det var for sent.

Prøverne viser ikke noget

Bach Gruppen skriver til TV 2, at det ikke passer. Den skriver, at det i teorien er irrelevant, hvor det omtalte byggeaffald er henne, fordi det er rent, og så må man gøre med det, hvad man vil. Bach Gruppen påpeger, at John Laursen mener, at gruppen skylder ham penge, og derfor er han ikke en troværdig kilde.

Bach Gruppen skriver derudover, at de prøver, der er taget af affaldet, ikke viser PCB eller bly.

Men når prøverne ikke viser noget, er der en logisk forklaring, siger Niels Trap fra Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald.

- De prøver, der er lavet, har efter min opfattelse ingen værdi. Når først man har revet bygningerne ned, er materialet så kraftigt fortyndet, at det er umuligt at påvise en prøve. Det er som at lede efter en nål i en høstak, men det gør det ikke mindre alvorligt, siger Niels Trap.

En aktindsigt, som TV 2 har fået i Københavns Kommune, viser da også, at Bach Gruppen selv skrev til kommunen i 2013, at det byggeaffald, som nu er forsvundet, var forurenet med bly. I dag skriver Bach Gruppen, at det også var en fejltagelse, og at det var noget andet byggeaffald, man mente, der var bly i.

Bach Gruppen skriver ligeledes, at man i modsætning til det, som John Laursen fortæller, havde sørget for at fjerne miljøgiftige stoffer fra husene, inden man rev dem ned.

Billede modbeviser forklaring

John Laursen afviser Bach Gruppens påstand om, at han er ude på at få hævn.

- Jeg havde sagt de her ting, uanset om Bach Gruppen skyldte mig penge eller ej. Jeg har det skidt med, at det foregik, og at jeg selv var med til det. For det er vores børn og børnebørn, det går ud over, siger John Laursen.

Han finder et gammelt billede af nedrivningen frem for at dokumentere sin påstand om, at de miljøfarlige stoffer ikke var fjernet inden nedrivningen, og ifølge Niels Trap fra Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald har John Laursen ret.

- Jeg synes tydeligt, at billedet viser, at der hverken var saneret for de miljøfarlige stoffer, inden man rev husene ned, eller at affaldet blev sorteret, sådan som man skulle, siger Niels Trap.

Han peger på, at man på billedet kan se, at malingen på væggen er intakt. Det var netop den maling, som havde et blyindhold, der var over 100 gange højere end grænseværdien for forurening, og som Bach Gruppen siger, at de havde fjernet.

Selve nedrivningen på Njalsgade. På billedet kan man se at den giftige maling ikke er fjernet fra væggen,

- Ikke flere notater

TV 2 ville meget gerne have Bach Gruppens svar på, hvorfor den skriver, at det kun er en smule af byggeaffaldet, der er kørt til Øm, når transportfirmaet siger det modsatte. Vi ville også gerne høre hvorfor, gruppen skriver, at den blyholdige maling var fjernet, når billedet fra nedrivningen viser noget andet.

Bach Gruppen svarer, at deres miljørådgiver gerne ville ”besvare TV 2 med endnu et fagligt underbygget notat med forklaringer, nye prøvetagninger, luftfotos mv. Men vi har besluttet, at det nu må være tilstrækkeligt med notater i denne dialog.”

Derudover skriver Bach Gruppen, at det ikke kan ”udelukkes, at der er sket fejl i den praktiske håndtering udført af vores entreprenører” og ”at det ikke er i virksomhedens ånd, såfremt der er sket overtrædelser af miljølovgivningen”.

Mange penge at spare

Ifølge Niels Trap kan der være rigtig mange penge at spare ved at skaffe sig ulovligt af med forureneret byggeaffald.

- Derfor er det udbredt problem i branchen, at man skaber den slags forvirring om, som vi ser i denne sag om, hvilke bunker, der er hvad i, og hvor det ender henne. Det er efter min vurdering en bevidst strategi, der gør det meget svært at kontrollere det farlige affald.

Hvis du kender til lignende sager, kan du skrive til TV 2’s journalist Emil Ellesøe Ditzel på emdi@tv2.dk