OVERBLIK: Få styr på argumenterne for og imod aktiv dødshjælp

Debatten om aktiv dødshjælp er blusset op efter 78-årig mand blev dømt for at slå sin kone ihjel. Få styr på argumenterne for og imod aktiv dødshjælp.

Medlidenhedsdrab i Danmark

 Medlidenhedsdrab defineres som et drab, der foretages af barmhjertighed på en person, der opleves som stærkt lidende.

  •  Det er en form for aktiv dødshjælp, såkaldt eutanasi, og det er strafbart.
  • Foretages et medlidenhedsdrab efter den syges frivillige og utvetydige begæring, er der tale om drab efter begæring, som efter paragraf 239 i Straffeloven har en lavere strafferamme end forsætligt manddrab.
  • Drab på begæring kan straffes med fængsel indtil tre år.

Kilde: Straffeloven, Den Store Danske

Debatten om aktiv dødshjælp har fået nyt liv, efter Mogens Arlund for to dage siden blev idømt 50 dages betinget fængsel for at yde aktiv dødshjælp til sin 71-årige kone.

Nu viser en ny Megafonmåling, at 50 procent af danskerne erklærer sig klar til at hjælpe en pårørende med at dø, hvis vedkommende er uhelbredeligt syg og selv ønsker at dø. 79 procent af de adspurgte svarer, at de mener, at aktiv dødshjælp skal være lovligt i Danmark.

Aktiv dødshjælp er lovligt i Belgien, Holland og Luxembourg. I Schweiz er aktiv dødshjælp ulovligt. Til gengæld er assisteret selvmord lovligt.

Forskellen er, at personen, der ønsker at dø, selv skal udføre den livsafsluttende handling ved assisteret selvmord. Også i en række amerikanske stater er assisteret selvmord lovligt.

Argumenterne for og imod aktiv dødshjælp er mange og kan være svære at holde styr på. For overblikkets skyld har vi listet dem herunder.

(Grå talebobler er for aktiv dødshjælp, mens de blå er imod aktiv dødshjælp)

Argumenter for aktiv dødshjælp
Der skal være en grænse for lidelse. De her mennesker kan ikke mere, og de skal respekteres. (Landsforeningen En værdig død)
Argumenter imod aktiv dødshjælp
Det er en absurd løsning på lidelsens problem at ville forbedre livet ved at tilintetgøre det. Det er en forkert antagelse, at man fjerner lidelsen ved aktiv dødshjælp. Man fjerner derimod den, der lider. (Læge og tidligere formand for Etisk Råd Ole Hartling)
Initiativet må aldrig komme fra behandlende side. Det skal komme fra patienten selv. Patienten skal bede om det flere gange og være helt tydelig i sit ønske. (Landsforeningen En værdig død)
En legalisering af aktiv dødshjælp vil komme til at gå ud over svage individer, der vil føle sig utrygge, og måske endda vil vælge aktiv dødshjælp uden egentlig at ville det. (Lektor Jørn Vestergaard)
Alene trygheden ved at vide, at aktiv dødshjælp er en mulighed, vil måske gøre, at mange ville undlade at benytte sig af den, fordi det ville være nok at vide, at det var en mulighed. (Narkoseoverlæge Tom Alsner)
En indførelse af aktiv dødshjælp vil være afhængig af, at man kan vurdere sin egen og andres livskvalitet ganske nøjagtigt, men da det ikke er en ting, der lader sig måle, er det umuligt, og man bør derfor undlade at legalisere aktiv dødshjælp. (Læge og tidligere formand for Etisk Råd Ole Hartling)
En legalisering af aktiv dødshjælp vil kunne give sygelivsmodet og viljen tilbage, hvis de ved, at de bare kan sige til, når de ikke orker mere. (Overlæge Jan Utzon)
Vi er i dag er så langt fremme teknologisk, at vi har meget effektive midler til at lindre lidelsen. (Læge og tidligere formand for Etisk Råd Ole Hartling)
En legalisering af aktiv dødshjælp ville medføre åbenhed og fastere rammer for en praksis, der alligevel foregår mere eller mindre anerkendt rundt omkring på hospitalerne. (Samfundsteoretiker og filosof Jacob Rendtorff)
Lægehjælp er livshjælp, og når læger ikke kan helbrede, skal de lindre smerte og yde omsorg - ikke slå ihjel. (Lektor Jørn Vestergaard)

Den 9. april omkring klokken 23.30 sov Mogens Arlunds 71-årige kone ind efter at hun i flere måneder havde ønsket at dø. Mogens Arlund fortæller, at hans kone tryglede ham om at få den dødelige dosis sovepiller. Læs mere her.

I disse lande er aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord tilladt

Kilder: Infomedia og faktalink.dk.