Samfund

Sonja er født og opvokset i Danmark: Hvorfor må jeg ikke blive dansker?

24-årige Sonja Sidera har boet hele sit liv i Danmark. Hun har gået i folkeskole og er i gang med en uddannelse, men kan ikke få opholdstilladelse.

24-årige Sonja Sidera er født og opvokset i Danmark. Hun har pakistanske rødder, men har hverken familie, venner eller anden relation til Pakistan.

Hun opfatter sig selv som dansker, har gået i dansk folkeskole og er ved at uddanne sig til sygeplejerske. Alligevel kan hun ikke få permanent opholdstilladelse og et dansk pas.

Kære Danmark. Jeg håber du vil give dig tid til at læse min historie. Jeg er løbet tør for ideer og muligheder, og ser dette brev som en sidste udvej for at blive hørt.

Sonja Sidera

Frustrationen kulminerede i sidste uge, da hun igen fik afslag på sin opholdstilladelse.

- Jeg synes ikke, det er fair. Jeg har gjort alt, hvad de har bedt mig om, og alligevel får jeg så at vide, at jeg ikke kan få min opholdstilladelse. Det er virkelig frustrerende ikke at kunne blive dansk statsborger, når jeg føler mig dansk fra inderst til yderst, siger Sonja Sidera til TV 2.

"Kære Danmark...."

Torsdag valgte hun at fortælle sin historie i et opslag på Facebook. Sonja Sidera indleder med ordene… ”Kære Danmark. Jeg håber du vil give dig tid til at læse min historie. Jeg er løbet tør for ideer og muligheder, og ser dette brev som en sidste udvej for at blive hørt.”

Sonja Sidera fortæller videre, hvordan hun i efteråret 2015 søgte om opholdstilladelse, men også denne gang fik hun afslag. Hendes toårige HF var ikke nok, og hun fik besked på at søge på ny, når hun havde bestået første år af sin sygeplejeuddannelse. Det har hun nu, og derfor søgte hun i sidste uge igen om dansk statsborgerskab – men fik afslag.

Jeg kan sagtens forstå, hvis Sonja Sidera føler sig frustreret, men sådan må det være. Når vi kæmper for disse stramninger i Dansk Folkeparti, er det fordi hensynet til Danmark og det danske samfund vejer tungere end individet

Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører Dansk Folkeparti

- Jeg fik at vide, at de havde strammet reglerne, så det nu kræves, at man har haft et fuldtidsjob i to et halvt år. For mig betyder det, at jeg først i 2021 kan gøre mig forhåbninger om at få permanent opholdstilladelse. Medmindre jeg dropper min uddannelse og tager et ufaglært fuldtidsjob, men det har jeg ikke lyst til. Jeg har kæmpet som en gal for at komme ind på min drømmeuddannelse, lyder det fra Sonja Sidera.

Overset og svigtet

Hun forstår godt politikernes motiv for at stramme udlændingepolitikken, men føler sig alligevel overset og svigtet af det danske system. Som hun skriver på Facebook:

”Mit største ønske er at få lov til at være en del af mit land, men politikken gør det umuligt. Mit håb er at min sag bliver genoptaget, og at der fremover kommer mere fokus på, hvem personen bag ansøgningen er, og hvad personen har bidraget med i det danske samfund. Jeg håber i alle vil være med til at dele dette, så min stemme bliver hørt. Hvis jeg ikke er pakistaner, og jeg ikke må være dansker - Hvad, og hvem er jeg så?”

Udover frustrationen og afmagten føler Sonja Sidera det også som en konstant stressfaktor, at hun ikke kan få dansk statsborgerskab og dansk pas.

- Jeg har flere gange oplevet at blive hevet til side i lufthavne, når jeg f.eks. har været på studieture med skolen. Det er meget ubehageligt altid at skulle forklare mine pakistanske rødder og hvorfor jeg kun har midlertidig opholdstilladelse, siger hun til TV 2.

DF: Vi vil stramme yderligere

Martin Henriksen, der er udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, står fast på, at reglerne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal strammes.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis Sonja Sidera føler sig frustreret, men sådan må det være. Når vi kæmper for disse stramninger i Dansk Folkeparti, er det fordi hensynet til Danmark og det danske samfund vejer tungere end individet. Hvis hun føler sig som dansker skal hun bare klø på, så er det spørgsmål om tid før hun får permanent opholdstilladelse, siger Martin Henriksen til TV 2.

Jeg kan ikke love noget, men jeg er villig til at se på, hvad der er op og ned i hendes sag

Naser Khader, udlændingeordfører, De Konservative

Naser Khader: Jeg vil kigge på Sonjas sag

Han mener, at reglerne for at opnå permanent opholdstilladelse giver god mening. Indvandrere der har fået betalt en uddannelse af det danske samfund skal ud og arbejde, betale skat og bidrage til det danske samfund, inden permanent opholdstilladelse kan komme på tale, lyder det fra ordføreren. Han understreger, at Dansk Folkeparti arbejder for yderligere stramninger på området.

- For at beskytte vores land vil vi kæmpe for at gøre det endnu sværere at komme ind i Danmark og få permanent opholdstilladelse. Det rammer nogle gang individer, hvor man kan sige, at det ikke er helt fair. Men vi kan ikke begynde at lempe reglerne for enkeltpersoner - det vil betyde, at vi skal lempe reglerne for tusindevis af personer. Det ønsker vi ikke, slår Martin Henriksen fast.

De Konservatives udlændingeordfører Naser Khader kender Ikke Sonja Sideras sag i detaljer, men siger til TV 2, at han er villig til at undersøge sagen.

- Jeg oplever nogle gange, at der er en eller anden detalje, der er glippet i sagsbehandlingen. Det kan jo være tilfældet her. Jeg kan ikke love noget, men jeg er villig til at se på, hvad der er op og ned i hendes sag.

Det er langt fra første gang, at udlændinge som Sonja Sidera kommer i klemme i systemet. Herunder kan du læse historien om Rachel Bullen, der står til at få en kæmpebøde, fordi hun spillede obo i et andet orkester, end hun havde tilladelse til i sin arbejdstilladelse.

TV 2 har været i kontakt med Udlændingestyrelsen, der har fremsendt dokumentation for Sonja Sideras sagsbehandlingsforløb. Herunder kan du se de grundlæggende betingelser, man skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse:

FAKTA:

  • Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har.
  • Man skal være fyldt 18 år.
  • Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 6 år. Hvis man opfylder visse supplerende betingelser, skal man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.
  • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet.
  • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.
  • Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 3 år.
  • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.
  •  Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
  • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år.
  • Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Kilde: Udlændingestyrelsen.