Samfund

Jysk by vil indføre loft for tosprogede i vuggestuen

Der bør også være grænse for andelen af tosprogede i vuggestuer og dagtilbud, lyder det fra viceborgmester.

Der skal være grænser for andelen af tosprogede elever i folkeskolen.

Det mener man i Holstebro Kommune, der som en af landets første kommuner har besluttet, at der højst må være 18 procent tosprogede elever i hver klasse.

Men kommunen er klar til at tage skridtet videre og indføre et lignende loft i vuggestuer, børnehaver og andre dagtilbud før skolen.

- Mange undersøgelser viser, at det er utroligt vigtigt, at man får talt dansk fra starten af, siger viceborgmester Torben Gudiksen (R), Holstebro Kommune.

- Hvis man kommer fra et hjem, hvor der ikke tales dansk, og til en børnehave eller daginstitution, hvor de andre børn heller ikke taler dansk, hvornår skal man så næsten få det lært, siger viceborgmesteren.

- Derfor har vi sagt, at vi vil kigge på området før skolen, altså daginstitutioner og dagtilbud, siger viceborgmesteren, der også er formand for kommunens børne- og ungeudvalg.

Der er endnu ikke truffet en konkret beslutning om at indføre et loft på førskoleområdet, men der er ifølge Torben Gudiksen tale om en politisk hensigtserklæring.

Løft over tosprogede i det nye skoleår

Kommunen har indført loftet over tosprogede i klasserne fra og med det nye skoleår, der netop er begyndt.

Det har medført, at syv tosprogede elever ikke fik deres førsteprioritet om valg af skole opfyldt.

Alligevel har det ikke givet anledning til klager, oplyser viceborgmesteren.

- Jeg har ikke haft en eneste, der har kontaktet mig og været utilfreds med det.

- Det kan godt være, der ligger noget og ulmer, men der er ikke nogen, der har kontaktet mig om det. Så jeg tror, vi har gjort det rigtige, siger Torben Gudiksen.

Initiativet blev truffet på baggrund af, at op mod 80 procent af de indskrevne elever på en af kommunens skoler var tosprogede.

Skolelederforening er skeptisk

Hos Skolelederforeningen er formand Claus Hjortdal skeptisk over for beslutningen om at indføre et loft over andelen af tosprogede.

- Det kan være nødvendigt, men jeg synes, man skal være varsom med at gøre det, siger Claus Hjortdal.

Han er bekymret for, at eleverne kan få ødelagt motivationen, hvis de henvises til en skole længere væk fra hjemmet.

- Som udgangspunkt synes jeg, at børn skal gå i den skole, hvor de hører til, og hvor deres kammerater går, siger Claus Hjortdal.

Hverken Skolelederforeningen eller Kommunernes Landsforening har et overblik over, hvor mange kommuner der har indført loft over tosprogede i folkeskolen.