Samfund

Danmarks Lærerforening: Skrot de nationale test

Danmarks Lærerforenings formand mener, at de nationale test skal skrottes Kasper Palsnov / Scanpix

Lav de nationale test om, så de kan fungere som et pædagogisk redskab, lyder opfordring fra lærerformand.

De nationale test bliver ikke brugt efter hensigten, viser en ny rapport. Det bør sætte tanker i gang om, hvorvidt der skal laves et nyt system, lyder det fra Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.

- Det er selvfølgelig noget, der må tages op til overvejelse, at den faktisk viser, at de nationale test giver eleverne dårligere undervisning, siger han.

- Som testen er nu, skal den skrottes.

Det er forskere fra DPU på Aarhus Universitet, der ifølge Jyllands-Posten har lavet en undersøgelse af brugen af de nationale test ved hjælp af spørgeskemaer.

Lærere misforstår resultater

En af konklusionerne i rapporten er, at lærerne misforstår elevernes resultater i de nationale test.

Jeppe Bundsgaard, en af forfatterne bag undersøgelsen, peger på, at lærernes manglende viden er alvorlig, da knap 60 procent af lærerne svarer, at de bruger test resultaterne til at iværksætte en særlig indsats.

- Det er en uheldig tendens, da opgaverne ikke afspejler det, som man ønsker, at eleverne skal lære. De nationale test måler nogle simple ting, og derfor lærer eleverne også de simple ting i undervisningen, siger Bundsgaard, der er professor i fagdidaktik på Aarhus Universitet.

Bondo hæfter sig ved, at en af konklusionerne i rapporten er, at de nationale test ikke er et pædagogisk redskab. Det bør ændres, mener han.

- Vi skal have et system, der kan fungere som et pædagogisk redskab for lærerne i deres daglige arbejde. Og det kan de her test ikke, siger formanden.

- Jeg håber, at eksperthøringen sammen med den her rapport vil medvirke til, at vi nu får taget en seriøs drøftelse af, hvad vi skal gøre, siger Bondo og henviser til, at der skal være en eksperthøring om de nationale test onsdag i Folketinget.

Udviklingen af de nationale test kostede ifølge en beretning fra Statsrevisorerne 110 millioner kroner fra 2005-2010.