Samfund

Nye tal: Etnisk danske gymnasieelever får højere karakterer

Langkær Gymnasium, hvor klasserne er blevet opdelt. Flemming Krogh / Scanpix Denmark

Gymnasieelevers etniske baggrund slår markant ud ved eksamensbordet, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Mens etnisk danske elever på gymnasiale uddannelser i perioden 2013-2015 i gennemsnit fik en karakter på 7,0, var tallet 5,8 for elever af udenlandsk herkomst, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag. 

Den seneste uge har der været fokus på netop gymnasieelevers baggrund, fordi det kom frem, at Langkær Gymnasium ved Aarhus opdeler eleverne efter etnicitet. 

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA University College, kalder forskellen på 1,2 karakterpoint for markant og nedslående. På trods af million-investeringer i bl.a. sprog-stimulering af de mindste børn er der gået noget galt i børnehaverne og skolerne, konstaterer han.

- Vi kan helt ned i daginstitutionerne spore, at disse børn halter efter deres jævnaldrende, og det gab har man desværre aldrig fået lukket i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, siger han. 

Professor Niels Egelund, Aarhus Universitet, står for den danske del af de såkaldte Pisa-undersøgelser, som viser, at de tosprogede børn sakker bagud i folkeskolen.

-  Man skulle tro, at det kunne lykkes at rette op på de ting, når børnene ofte er født i Danmark, har gået i dansk børnehave og skole og er blevet erklæret egnet til gymnasiet. Det gør det også for nogle, ikke mindst pigerne, men som en gennemsnits-betragtning ser det ikke kønt ud, siger Niels Egelund.