Samfund

Strengere regler under introforløbet hitter på CBS

CBS har i år afholdt introforløb under skærpede regler. Det er sket i et forsøg på at komme uhensigtsmæssig adfærd til livs - og det har virket.

Regelsæt under introforløb på CBS

Regelsæt for nye studernde og introvejledere på CBS under introfoløbet

  • Der må ikke indtages alkohol før kl. 17
  • Der skal altid være mindst to helt ædru introvejledere
  • Der må ikke indtages stærk alkohol på introforløbet
  • Der må ikke på introforløbet foregå krænkende aktiviteter
  • Der må ikke foregå aktiviteter, der forudsætter indtagelse af alkohol
  • Der må ikke foregå aktiviteter, der forudsætter nøgenhed
  • Der må ikke foregå aktiviteter der indeholder eksplicitte eller implicitte seksuelle elementer

Et hold nye studerende er startet på CBS, hvilket betyder, at de studerende har været igennem et introforløb. Et forløb, der i år har været underlagt en række nye restriktioner, der har til formål at komme tidligere traditioner om massiv druk og grænseoverskridende adfærd til livs, og det har ifølge CBS virket. 

I efteråret 2015 stod en kvindeligstuderende frem, og berettede om hendes oplevelser på introturen på CBS. Oplevelser, der blandt andet involverede aktiviteter af seksuel karakter og nedladende omtale af kvinderne på turen, hvilket hun fandt stærkt krænkende.

Annemette Kjærgaard, der er Prodekan for læring på CBS, oplyser, at der i foråret 2015 blev nedsat et udvalg, som skulle revidere introkonceptet. Pressesagen i efteråret satte efterfølgende skub i processen. 

- Vi nedsætte udvalget med henblik på at gøre intro mere fokuseret på en god faglig introduktion til studiet og på at have socialt integrerende aktiviteter for at skabe et godt studiemiljø samt at skrue ned for alkoholindtaget. Det har resulteret i det nye regelsæt, siger hun. 

Store krav til vejledere og studerende

Et af de store fokusområder har været forberedelse af introvejlederne. Derfor er det blevet besluttet, at alle vejledere skal igennem et seminar, hvor de lærer reglerne for forløbet samt diverse former for konflikthåndtering. 

Som en del af det nye regelsæt ansætter skolen minimum to introadministratorer per hold, som får løn for at planlægge og tage del i introforløbet. Introadministratorerne fungerer som bindeled mellem administrationen og de øvrige vejledere samt nye studerende. Administratorerne har det overordnede ansvar, når holdene er afsted.

Et andet af de nye tiltag er, at introvejledernes programmer skal præsenteres i detaljen for Studienævnet, som herefter skal godkende programmet. Det gælder også for aktiviteter om aftenen. Slutteligt skal de underskrive en 'code of conduct', hvori de indvilliger i at følge skolens regler under hele forløbet.

CBS har også i år været forberedt på at tage konsekvensen af eventuelle regelbrud. 

- Vi har været forberedt på at tage konsekvenserne af eventuelle brud på reglerne. Det kan være i form af alkoholforbud eller i voldsomme tilfælde kan vi beslutte at stoppe introprogrammet helt, siger Annemette Kjærgaard.

Introvejleder: Vi frygtede, at reglerne ville ødelægge introen

Dette års kuld af nye studerende er de første igennem introforløbet med CBS's nye regelsæt. En af de personer, der har været med på tidligere introforløb, og som nu har været med som introadministrator, er studerende ved CBS Christina Haaning. 

- Vi (introvejlederne, red) frygtede, hvad reglerne ville have af konsekvenser for stemningen på turen, men det har vist sig, at det slet ikke var et problem, de studerende tog rigtig godt imod de nye regler, siger Christina Haaning.

Tilbagemeldingerne fra de nye studerende har været, at de studerende har været glade for, at de daglige arrangementer var alkoholfri. 

- I forhold til tidligere ture har det været nemmere at få folk til at socialisere med hindanden i løbet af dagen, hvor alkohol ikke har været omdrejningspunktet. Generelt har der bare været en mere rar tone, siger Christina Haaning.

Også i administrationen er der positive tilbagemeldinger efter forløbets afslutning. 

- Som det ser ud nu, så er vi meget tilfreds med den måde introperioden er forløbet. Vi har ikke modtaget nogen klager, men vi afventer fortsat evalueringer fra alle involverede parter før vi kan afgøre, om de nye regler har virket efter hensigten, siger Prodekan for læring på CBS, Annemette Kjærgaard.