Tjek din kommune: Her vælter det op med rotter

2016 tegner til at blive et stort rotteår. Ifølge eksperterne er det umuligt at forudsige, men skal man tro teori, topper antallet først i 2018.

De danske kommuner er bogstavelig talt ved at blive løbet over ende af rotter. Sådan lyder meldingen fra flere kommuner, som TV 2 har talt med. Samtidig viser en undersøgelse, som TV 2 har foretaget blandt landets 98 kommuner, at antallet af anmeldelser om rotter siden 2013 er steget i 50 ud af de i 57 kommuner, som har svaret på undersøgelsen.

Der er simpelthen bare flere rotter

Berit Burkandt, Stevns

Især i kommuner som Tårnby, Slagelse, Næstved, Aarhus, Stevns og Tønder er antallet af anmeldelser om rotter steget voldsomt med over 50 procent i forhold til 2013 - for Tønders vedkommende siden 2014.

Tårnby Kommune oplyser, at man lige nu kæmper med et stort efterslæb i forhold til rottebekæmpelsen, og at kommunen har sendt opgaven i et nyt udbud, mens man i hverken Slagelse eller Næstved kan komme med en entydig forklaring på den store stigning i antallet af rotteanmeldelser.

- Der er simpelthen bare flere rotter

I Stevns Kommune er man efter en voldsom stigning på 78 procent fra 935 i 2013 til 1665 sidste år nu ved at få nedbragt antallet af anmeldelser – og rotter, oplyser Berit Burkandt, leder af Natur og Miljø på Stevns.

- Lige nu er vi ved at få rottesituationen normaliseret i kraft af en ny bekæmpelsesaftale, som startede 1. januar 2016. Så nu matcher indsatsen den pris, der skal til for en ordentlig rottebekæmpelse.

Vi har haft en eksplosiv stigning

Connie Nielsen, Hvidovre

Det kommer efter en periode med store rotteproblemer i kommunen:

- Der har været rigtig mange anmeldelser og genanmeldelser, fordi der simpelthen bare er flere rotter – blandt andet på grund af de milde vintre, og fordi bekæmpelsen i kraft af nye bekendtgørelser ikke er så intens, som den har været.

- Kan først få besøg af rottebekæmper efter flere uger

I Hvidovre har man oplevet en stigning på antallet af anmeldelser på kun ni procent fra 2013 til 2015 – alligevel er meldingen, at man ikke kan følge med.

- Vi har haft en eksplosiv stigning siden 2009 med flere anmeldelser hvert eneste år. Vi har rigtig travlt med at bekæmpe rotter lige nu – og udover udendørsrotter har vi også rigtig mange indendørsrotter, som tager længere tid at bekæmpe, siger Connie Nielsen, der er driftsleder for blandt andet rotteområdet i Hvidovre Kommune.

De mange anmeldelser betyder, at indbyggerne først kan forvente besøg af en rottebekæmper to til tre uger efter en anmeldelse mod normalt højst otte dage, og det er problematisk – ikke bare fordi det er i strid med bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter, men også fordi rotten i mellemtiden kan nå at blive til mange flere rotter.

Herunder kan du se antallet af anmeldelser i de kommuner, som har svaret på TV 2s rundspørge - og du kan se, hvor meget kommunerne bruger på rottebekæmpelsen.

Her er antallet af anmeldelser om rotter steget mest siden 2013

Mange anmeldelser for årstiden

Ifølge eksperterne er det normalt først, når kulden sætter ind, at rotteplagen – og dermed antallet af anmeldelser – for alvor begynder. Men ifølge flere kommuner ser det ud til, at rotteplagen i år er startet tidligere.

De samme meldinger lyder fra nord, syd, øst og vest – således også fra Varde, der i år har budgetteret med 1,5 millioner kroner til rottebekæmpelse mod cirka 870.000 kroner sidste år.

- Vi har mange anmeldelser for årstiden. Vi har haft milde vintre og meget regn, hvilket betyder, at der er meget vand i kloakken, som så betyder, at rotterne kommer op til overfladen, siger Hanne Hansen fra Teknik og Miljø i Varde Kommune.

Også fra Struer lyder det, at man lige nu kæmper med et stigende antal rotter. Her fremhæver Else Jensen, administrativ medarbejder i Struer Kommune, at en del af forklaringen på det stigende antal anmeldelser i kommunen er, at borgerne – ligesom i de øvrige kommuner – kan indberette rotter digitalt.

Disse kommuner har den største stigning i antallet af rotte-anmeldelser i perioden 2013-2015 ifølge kommunernes egne svar på TV 2's rundspørge
Disse kommuner har den største stigning i antallet af rotte-anmeldelser i perioden 2013-2015 ifølge kommunernes egne svar på TV 2's rundspørge Foto: Grafik: Nial Nordbjerg / TV 2

- Men det er kun en lille del af forklaringen. Vi oplever desværre også, som mange andre kommuner, at der er flere rotter.

Derfor øger Struer Kommune budgettet til rottebekæmpelse næste år med 33 procent til cirka 730.000 kroner. Det kommer efter en budgetstigning på 177 procent fra cirka 180.000 kroner i 2013 til over en halv million i 2015.

Mortalin: Flere rotter end normalt i forået

Ifølge biolog i rottebekæmpelsesfirmaet Mortalin, Morten Helholm, er en stigning i antallet af anmeldelser om rotter ikke ensbetydende med, at der også er et stigende antal rotter, da det er blevet nemmere at indberette forekomsten af rotter, ligesom der kan være forskel i måden, hvorpå og hvordan kommunerne registrerer en anmeldelse.

Ikke desto mindre lyder det også fra Mortalins rottebekæmpere rundt om i landet, at der i forhold til tidligere år ser ud til at være en stigning i antallet af rotter på mellem 20 og 30 procent i år, og at der i foråret har været flere rotter end normalt.

Om sommeren mærker vi normalt ikke meget til rotter

Claus Schultz, Rentokil

At der er en stigning i antallet af rotter stemmer ifølge skadedyrsekspert og forsker i resistens blandt rotter, biolog Jens Lodal, overens med de meldinger, han får fra kommuner over hele landet.

Jens Lodal fremhæver dog også, at antallet af anmeldelser ikke automatisk er udtryk for en stigning i antallet af rotter. Men han peger på, at forekomsten af flere rotter i foråret – hvor rotternes ynglesæson starter – og om sommeren indikerer, at der er flere rotter end normalt.

Rotterne kommer, når høsten er i hus, og når frosten sætter ind

Ifølge flere af kommunerne spiller vejret både i de foregående år og i foråret en stor rolle i forhold til et stigende antal rotter, og eksperterne giver dem ret.

- Klimaet betyder meget. Om sommeren mærker vi normalt ikke meget til rotter, men når høsten er i hus, og frosten sætter ind, starter rottesæsonen, siger teknisk chef i rottebekæmpelsesfirmaet Rentokil, Claus Schultz.

De fem kommuner som i perioden 2013 til 2015 ifølge kommunernes egen besvarelse i TV 2's rundspørge har haft den største stigning i udgifterne til at bekæmpe rotter
De fem kommuner som i perioden 2013 til 2015 ifølge kommunernes egen besvarelse i TV 2's rundspørge har haft den største stigning i udgifterne til at bekæmpe rotter Foto: Grafik: Nial Nordbjerg / TV 2

Han fremhæver, at det er umuligt at forudsige, hvornår et år er et såkaldt ”godt rotteår.”

- Vi ved det faktisk ikke, men den kedelige sommer med lave temperaturer og meget regn er måske et forvarsel om et år med mange rotter, siger han.

Som biolog havde jeg forventet en stigning - uden dog at kunne give en forklaring på hvorfor

Jens Lodal, ekspert

Ifølge Niels Hesthaven Sørensen, der er rottekonsulent i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) under Miljø- og Fødevareministeriet, kan flere anmeldelser fra landkommuner skyldes afgrøderne, forklarer han:

- Flere end tidligere er begyndt at dyrke majs, der fungerer som rigtig fint rotteføde. Og fordi majs bliver høstet senere end andre afgrøder, kan rotterne i længere tid end før finde føde på markerne. Det betyder, at rotterne kan nå at få et kuld unger mere, end de normalt gør.

Teorien, ingen kan forklare - flere rotter i 1988, 1998 og 2008 ...

Og så er der det fænomen, som alle de eksperter, TV 2 har talt med nævner, men som ingen tilsyneladende kender forklaringen på: Der er flere rotter i alle år, der ender på otte de sidste tre årtier. Og netop derfor kommer et stigende antal rotter ikke bag på skadedyrsekspert og biolog Jens Lodal.

- Som biolog havde jeg forventet en stigning – uden dog at kunne give en forklaring på hvorfor, siger Jens Lodal og fortsætter:

- Det skyldes, at der gennem de sidste 30 år udover den generelle stigning, har været en stigning, der topper omkring et ottetal – altså et årstal, der ender på otte. Det har der været i 1988, 1998 og 2008. Derfor forventede jeg også, at der lige nu er en stigning i gang op til 2018.

Trenden gælder ikke kun Danmark, men eksempelvis også i England, og den bliver beskrevet af alle de eksperter, som TV 2 har talt med.

Ifølge Niels Hesthaven Sørensen holder teorien dog ikke helt stik, da den ikke har passet efter 2008, fordi der ikke har været et markant fald i antallet af anmeldelser, sådan som det har været tilfældet i de øvrige årtier. Blandt andet var 2012 et stort rotteår.

Nu skal kommuner bruge den svagest gift først - og ingen forebyggende gift

Miljøstyrelsen ændrede i 2011 praksis for godkendelser af rottebekæmpelsesmidler, så man ikke længere må bruge rottegift forebyggende, men kun når der er konstateret rotter. De enkelte midler er løbende blevet udfaset, og det sidste stærke rottebekæmpelsesmiddel er netop blevet gjort ulovlig.

Det undrer mig ikke, at der kan være et problem i de kommuner

Jens Lodal, ekspert

Samtidig blev der i Naturstyrelsens strategi for at undgå resistens blandt rotter fra 2012 skrevet ind i bekendtgørelsen for rottebekæmpelse, at bekæmpere nu skal starte med den svageste gift i bekæmpelsen af rotter i stedet for den stærkeste gift, sådan som det ellers i mange kommuner har været praksis.

- Hvis kommunerne ikke er omhyggelige i deres rottebekæmpelse ved blandt andet hurtigt at få fyldt foderstationerne (giftkasser, red.) op igen, når de er blevet tømt af rotterne, kan det betyde, at de rotter, der har været på området, kan nå at få et kuld unger til, fordi rotterne ikke har fået tilstrækkeligt gift til at dø, oplyser Niels Hesthaven Sørensen.

Det betyder også, at rottebekæmpere skal besøge samme område flere gange for at lægge mere gift – og for at fjerne eventuelt døde rotter.

Resistens kan være årsag til mange anmeldelser på Sydsjælland  

I forbindelse med hele problematikken omkring resistens hos rotter oplyser Jens Lodal, at der netop i Slagelse og Næstved Kommune tidligere har været tilfælde af rotter, der har været resistente overfor gift brugt i bekæmpelsen - og at det kan være årsagen til, den store stigning i antallet af anmeldelser, som kommunerne oplever, men ikke umiddelbart kan finde en forklaring på.

- Det undrer mig ikke, at der kan være et problem i de kommuner, da vi i 2008 så forekomster af resistens blandt rotter i netop de kommuner. Når der er et område med resistens, følger der typisk en periode med flere anmeldelser om rotter, fordi det tager længere tid at bekæmpe rotterne, siger han.

Jens Lodal har forsket i resistens i 30 år og forklarer, at problematikken med resistens startede nordøst for Vejle, spredte sig derfra til dele af Jylland, videre over Lillebæltsbroen, og på Sjælland startede det ved Fuglebjerg mellem Slagelse og Næstved, og derfra spredte sig mod nord og øst, men ikke i 2008 var nået til Lolland, Falster og Møn.