Samfund

Stort frafald på uddannelser: Hver sjette er væk inden for ét år

Stadigt flere studerende falder fra på de videregående uddannelser allerede inden for det første år. Sidste år var det mere end hver sjette.

Der var glæde hos de tusindvis af unge, der i juli fik at vide, at de var blevet optaget på drømmeuddannelsen.

I denne uge begynder de nye studerende så på deres studie, men for mange af dem bliver det en kort fornøjelse. En stigende andel af de studerende på landets videregående uddannelser falder nemlig fra allerede inden for det første år.

I 2015 var det hele 16,9 procent - svarende til godt hver sjette - der faldt fra i løbet af det første år, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Særligt på universitetsuddannelserne er tallet stigende. Hvor det i 2011 var 15,1 procent, der faldt fra i løbet af det første år på en bacheloruddannelse, var det sidste år steget til 18,5 procent.

På Aarhus Universitet og Syddansk Universitet var det mere end hver femte, der hoppede fra i løbet af det første studieår, og universiteterne er klar over, at frafaldet er stort.

- Det er selvfølgelig for højt et tal, når der er så meget frafald på uddannelserne. Det er ærgerligt, for det spilder både de unge menneskers tid og institutionernes ressourcer. Det er noget, vi arbejder voldsomt meget med og forsøger at undgå, siger Bjarne Graabech Sørensen, der er prorektor på Syddansk Universitet.

I oversigten herunder kan du se udviklingen for de enkelte uddannelsesinstitutioner:

Stort frafald vækker bekymring

Hos Dansk Erhverv ser man med bekymring på det stigende frafald blandt de studerende på landets videregående uddannelser. Organisationen erkender, at man ikke kan undgå frafald, men de mener, at tallet ikke burde være højere end 10-15 procent.

- Det er et problem, vi skal holde øje med. Det er dyrt for samfundet, hver gang en ung har valgt forkert uddannelse, og det er et nederlag for den enkelte, der falder fra, siger Mette Fjord Sørensen, der uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv.

Også Danske Studerendes Fællesråd (DSF) udtrykker bekymring, omend der kan være gode grunde til, at studerende springer fra.

- Der kan være mange grunde til det, og vi skal være bevidste om, hvad det er. Men nogle vælger forkert, og det er okay. De studerende skal have lov at vælge om, hvis de finder ud af undervejs, at det ikke var det rigtige studie for dem, siger DSF-formand Yasmin Davali.

Som årsager til de høje frafaldsprocenter peger hun på fremdriftsreformen og et presset boligmarked, hvor mange studerende får ødelagt studiestarten, da de ikke kan finde en bolig i de store studiebyer.

- Det er vigtigt med ordentlige rammer, for at få hverdagen til at hænge sammen. Boligmanglen er forværret, og mange oplever, at det første stykke tid bliver forstyrret - tid som ellers skulle brugs på at lære kammerater, fag og omgivelser at kende, siger Yasmin Davali.

Studerende bliver overrasket over studier

For en del studerende kan overgangen fra ungdomsuddannelsen til universitet være en stor omvæltning, og det har derfor stor betydning, at de nye studerende finder venner på studiet og lærer kulturen og kende. 

Det bekræfter Lars Ulriksen, der er professor på Københavns Universitet, og som forsker i unges overgang fra gymnasiet til universitetet og frafald på universitetsstudier.

Han understreger dog, at årsagerne til frafald kan være mange, men at det ofte er flere ting, som spiller sammen. 

- Nogle har svært ved selv at skulle planlægge en del på universitetet, hvor undervisningen i gymnasiet var planlagt. Andre oplever, at studiet er sværere, end de forventede. Universiteterne begynder ikke altid undervisningen der, hvor gymnasiet slap, og så risikerer de studerende at falde fra, siger Lars Ulriksen.

- Der er mange studerende, der oplever en stor forskel på, hvad de regner med studiet er, og hvad det så i virkeligheden er. En, der gerne vil læse fysik, kan eksempelvis have interesse for astronomi, men opdager så, at studiet indeholder en masse matematik til at begynde med, fortæller han.

Syddansk Universitet oplyser, at de har lavet et nyt optagelsessystem, som skal medvirker til at mindske frafaldet, og derfor håber de på at se lavere frafraldsprocenter i de kommende år.