Samfund

Mexico afviser at udlevere Tvind-leder

Mexico begrunder afvisning af udlevering af Amdi Petersen med, at han er frikendt ved første retsinstans.

Den 77-årige Tvind-leder Mogens Amdi Petersen, som er efterlyst via Interpol, kan se frem til at nyde sit otium i Mexico uden risiko for at blive udleveret til Danmark. 

De mexicanske myndigheder har meddelt den danske anklagemyndighed, at Mexico ikke vil udlevere Amdi Petersen til retsforfølgelse i Danmark. Det oplyser chefen for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Morten Niels Jakobsen, til Jyllands-Posten. 

- De mexicanske myndigheder har begrundet afvisningen med, at man i henhold til mexicansk lov ikke kan udlevere en person til et andet land, hvis personen er blevet frikendt ved det pågældende lands første retlige instans, i dette tilfælde ved en byret i Danmark.

- Det er særdeles ærgerligt både for anklagemyndigheden og af samfundsmæssige hensyn, at vi ikke kan få retten til at gå sin gang. Men vi er nødt til at respektere andre landes retssystemer, siger Morten Niels Jakobsen til Jyllands-Posten. 

Eftersøgt i ti år

Mogens Amdi Petersen og fire andre ledende personer fra Tvind har været eftersøgt af dansk politi i 10 år. De forlod Danmark så hurtigt efter frikendelsen ved byretten i Ringkøbing i 2006, at anklagemyndigheden ikke nåede at forkynde en ankesag over for dem.

De fem var tiltalt for skattesvig for 47 mio. kr. og underslæb for 57 mio. kr. 

Justitsminister Søren Pind vil ikke mundtligt kommentere Mexicos afvisning af at udlevere Amdi Petersen, men skriver i en mail til Jyllands-Posten:

- Mogens Amdi Petersen er fortsat internationalt eftersøgt, og tager han til et andet land, vil myndighederne forsøge at få ham udleveret derfra.