Samfund

Ny undersøgelse: Mange børn sat to år tilbage inden skolestart

Mange børn er sat tilbage inden skolestart, viser ny undersøgelse. Jens Astrup / Scanpix Denmark

De 15 procent svageste børn har i en alder af fire et halvt år sprogligt niveau svarende til en gennemsnitlig tre-årigs, viser undersøgelsen.

Allerede inden skolestarten er mange børn sat så langt som to år tilbage i forhold til deres jævnaldrende, når det gælder sproglige, matematiske og sociale evner.

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse, den hidtil største af sin slags, med 9.000 børn mellem 0 og 6 år i 14 kommuner, som blandt andet Rambøll, Aarhus Universitet og SDU står bag. Det skriver Politiken tirsdag. 

De 15 procent svageste børn har i en alder af fire og et halvt år et sprogligt niveau svarende til en gennemsnitlig 3-årig eller derunder. Det samme gælder børnenes tidlige matematiske færdigheder og evne til at danne venskaber og have empati. Forskellen ses helt tydeligt - fra børnene er i vuggestuealderen og helt frem mod skolestart.

Dorthe Bleses, professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, der har været med til at lave undersøgelsen, kalder forskellen mellem børnene »meget bemærkelsesværdigt og en øjenåbner«.

 Konsekvensen for børnene er stor, hvis ikke forskellen udlignes, mens de er helt små. Ifølge rapporten kan det følge »børnenes skolegang og livsmuligheder på sigt«. 

Rapporten slår ifølge Politiken desuden fast, at børn af enlige mødre, mødre med korte uddannelser og børn af mødre med ikke-vestlig baggrund ligger i den svage ende. Ifølge Dorthe Bleses kan forældre hjælpe deres børn sprogligt på vej ved at inddrage dem i alt fra højtlæsning til at sætte ord på ting, de oplever sammen. Og pædagoger i daginstitutioner spiller en afgørende rolle, når svage børn skal løftes. 

Trane Nørby: Alarmerende

Men hvis daginstitutionerne skal have en chance for at udligne den store forskel, kræver det flere voksne i daginstitutionerne, siger Dion Sommer, professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

- Virkeligheden er, at man ikke kan have ordentlig sprogkvalitet, specielt over for de børn, som har mest brug for det, når normeringerne er så dårlige, som de er mange steder, siger Dion Sommer til Politiken. 

Regeringen ventes at komme med en sammenlignelig statistik for normeringer i de enkelte kommuner inden længe. Børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det i en mail »alarmerende«, at der allerede i 3-års alderen er så store forskelle på børns kompetencer. Hun henviser til, at regeringen er ved at forbedre de pædagogiske læreplaner, så alle børn »kommer bedre fra start«.