Stresset personale skruede op for patienternes beroligende medicin: - Uacceptabelt

Patienter på intensivafdelingen i Køge har fået beroligende medicin, når personalet har haft for travlt til at se til dem.

De ansatte på intensivafdelingen på Køge Sygehus har givet patienterne øgede mængder beroligende medicin for at kunne tage sig af andre opgaver. Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet.

Under Arbejdstilsynets besøg i april gjorde sygehuspersonalet opmærksom på, at de ofte oplever et stort arbejdspres. Det har nu resulteret i et påbud til hospitalet, hvor der kræves tiltag til at mindske de ansattes arbejdspres.

- På en intensiv afdeling er det meste arbejde ikke planlagt, og vi kan ikke undgå pressede situationer, stress og akutte begivenheder, når vi kæmper for at redde liv. Der er mange situationer på en intensiv afdeling, hvor man med henblik på patientsikkerheden øge mængden af beroligende medicin. Men det er ikke i orden, hvis det sker på baggrund af travlhed alene, siger vicedirektør, Beth Lilja, Sjællands Universitetshospital, Køge.

Ikke farligt for patienterne

Hun understreger, at der ikke gives mere medicin end der lægeligt er ordineret, og at det ikke er farligt for patienterne. Der er tale om en meget kortvarig øgning af beroligende medicin på mellem 10 og 30 minutter, og det udgør ikke nogen risiko for patienten.

- Men vi kan ikke acceptere, at det er en tilbagevendende praksis på baggrund af travlhed. Vi bestræber os på at efterleve de krav og retningslinjer, der er gældende for patienter indlagt på en intensiv afdeling. Erfaringsmæssigt ved man, at patienten så vidt muligt skal være vågen, siger Beth Lilja og fortsætter:

- Omvendt kan det i en række situationer være nødvendigt at holde en patient sovende. For eksempel for at forhindre respiratorpatienter i at vågne op og trække slangerne fra respiratoren ud, hvilket patienten kan dø af.

Nye initiativer skal afhjælpe problemet

Sygehusledelsen i Køge sætter nu ind med en række initiativer, der skal afhjælpe arbejdspresset på intensivafdelingen.

- Vi har allerede nu tilført afdelingen flere hænder. Der bliver en ekstra sygeplejerske, som dagligt kan opfylde skabe og bakker. Så sørger vi også for en ekstra tilkaldevagt, som kan bruges i de tilspidsede situationer som fra tid til anden opstår på afdelingen. På den måde eliminere vi de situationer, hvor sygeplejerskerne har følt, at de var nødt til at øge dosissen af beroligende medicin, siger Beth Lilja.

De mange nye tiltag på intensiv-afsnittet vil løbende blive evalueret og om nødvendigt justeret, så Køge Sygehus kan efterleve det påbud givet af Arbejdstilsynet.