Samfund

Dansk ekspedition i Nordsøen bag sensationel opdagelse: Finder tysk ubåd fra 1. verdenskrig

Der er forbud mod at fiske og dykke ved sensationelt vragfund med sprængstoffer på bunden af Nordsøen.

En dansk ekspedition på Nordsøen har gjort et ekstraordinært fund i forbindelse med en skanning af havbunden, hvor et hidtil ukendt vrag af en tysk ubåd fra første verdenskrig pludselig dukkede op. 

Om bord på vraget er 18 intakte miner og seks torpedoer, siger Gert Normann Andersen, direktør på Sea War Museum Jutland og for dykkerfirmaet JD-Contractor, som stod for ekspeditionen. Det er et meget usædvanligt fund, siger han. 

- Vi er jo jyder, og vi er meget beherskede, men vi synes selv, at det er et godt fund. Det er en spændende historie, som vi gerne vil fortælle og vise på museet. Det er fantastisk at komme ud og opdage ny historie, siger han. 

En del af tv-program

Ekspeditionen på Nordsøen var del af forberedelsen til et TV-program i samarbejde med DR Historie og Videnskab, der skal sendes senere på måneden på DR3. 

Ifølge Gert Normann Andersen har den tyske ubåd ellers været lidt af et mysterium. Den forsvandt med hele besætningen i 1917. Man regnede med, at den sank et helt andet sted, og den er derfor aldrig blevet fundet. 23 mand gik ned med ubåden. Det usædvanlige vragfund ligger vest for Esbjerg otte til ti kilometer ude, siger Klaus Randrup, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter. På grund af den farlige last bør fritidsdykkere holde sig væk.

 - Søfartsstyrelsen har udsendt navigationsadvarsel på den position, hvor den gamle ubåd er fundet og i en radius omkring, hvor det er forbudt at fiske, ankre og dykke. Man kan blive straffet både med bøde og fængsel, hvis man ikke overholder det, siger han. Der er dog ingen fare ved blot at sejle i nærheden af vraget, forklarer Gert Normann Andersen.

 - Men sprængstoffet er lige så farligt i dag som for 99 år siden. I bunden af hver mine sidder en detonator, der er overfølsom over for tryk og slag, så hvis nogen begynder at arbejde med det, er der risiko for, at det kan ryge i luften, siger han. De kommende dage skal de danske myndigheder finde frem til, om vraget skal sprænges, eller om miner og torpedoer sikkert kan desarmeres. 

Ifølge Gert Normann Andersen er der nu fundet i alt seks ubådsvrag i Nordsøen.

 - Jeg har på fornemmelsen, at det her et det sidste, vi finder, siger han.

Hvad er der ombord?

Det er helt usædvanligt at ubåden lå så tæt på land - godt 20 meter. Faktisk kan man se husene fra det sted, hvor ubåden sank, fortæller Gert Normann Andersen til TV 2. 

Mange fiskeres net er igennem tidens løb gået i ubåden, har undersøgelserne af vraget vist. 

- Der er masser af gammel trawl, men ikke nyere trawl. Så det er mange år siden, nogen har været i den, siger Gert Normann Andersen. 

Samtidig afliver han eventuelle myter om, at der skulle være guld eller andre værdigenstande ombord på ubåden. I stedet er der kun tale om sprængstof og miner. 

Missionen

Ubåden blev nemlig sendt afsted på en mission for at lægge minerne ud lige syd for Irland under krigen. Men undervejs fik den problemer med maskinerne. 

- Den ene maskine gik helt ud. Den anden gik halvvejs ud. Den kunne han humpe hjem på mellem to til fire knobs fart. Så han var nødt til at afbryde missionen, fortæller Gert Normann Andersen. 

På grund af de store britiske styrker og minefelter kunne ubåden ikke sejle op igennem kanalen mellem England og Frankrig. I stedet var ubåden nødt til at sejle hele vejen op over Skotland og videre ned i Nordsøen. 

- På den tur blev han jagtet af englænderne, som via radioen havde hørt, at han var derude. Det er egentlig utroligt, at han slap igennem, siger Gert Normann Andersen. 

En klog kaptajn

Den sidste melding fra ubåden kom 72 sømil sydvest for Lindenæs, da ubåden meldte om maskinproblemer. 

- Han havde alle miner med hjem og seks torpedoer. Men én havde han brugt, da han sænkede en britisk damper på 4.000 tons. Han regnede med at være nede ved Helgoland i løbet af to til tre dage. Men han nåede aldrig frem, fortæller Gert Normann Andersen, som ikke kan lade være med at beundre ubådens kaptajn og samtidig udtrykke ærgrelse over, at det endte som det gjorde. 

- Kaptajnen var en klog og forsigtig mand. Og det er egentlig synd, det gik ham så galt. Han har været igennem alle strabadser. Det har været dårligt vejr, de har været søsyge. Det har været som at være på en vild hest og det har lugtet fælt ombord. Men i stedet for at gå direkte ned, hvor der var mange miner, valgte han at gå helt ind til Jyllands vestkyst, i dansk farvand og snige sig ned til Tyskland den vej. Så stødte han på en mine der, siger Gert Normann Andersen. 

Efterfølgende drev kaptajnen og flere af besætningsmedlemmernes lig ind på Vestkysten. Her blev de begravet og her står der stadig gravstene i dag.