Kontrollen med udenlandske læger er for dårlig

Udenlandske læger kan få arbejde i Danmark uden at være dygtige nok. Det er Nykøbing Falster Sygehus et eksempel på, lyder kritikken i dag.

Udenlandske læger, der ikke kan deres håndværk, kan få lov til at arbejde på danske sygehuse, uden der bliver grebet ind.

Det siger danske sundhedseksperter efter de seneste dages historier fra Nykøbing Falster Sygehus, hvor kirurgiske afdelinger er lukket ned, fordi kvaliteten ikke har været god nok.

- Det svækker jo tilliden til systemet, at vi som professionelle folk med høje uddannelser ikke har styr på, om vi faktisk kan tage ansvaret for de indgreb og beslutninger, der bliver taget, siger Finn Kallehave, der er overlæge på Aalborg Universitetshospital.

Han har selv flere gange genopereret patienter, der er blevet overført fra mindre sygehuse. Og han har også selv været med til at efteruddanne udenlandske læger, hvis kompetencer ikke har været i orden.

Søger bare et andet sted hen

Endelig har han i nogle tilfælde været med til at sige stop, hvis de udenlandske læger har været for dårlige. Men det har ikke forhindret de udenlandske læger i at arbejde i Danmark. Der er nemlig ikke tilstrækkelig koordinering mellem de forskellige sygehuse, så de ukvalificerede læger har bare fået arbejde et andet sted.

- Det har jeg utroligt svært ved at acceptere. Selv om jeg har været med i nogle af de evalueringer, så fortsætter de samme læger andre steder. Det bekræfter blot mit opråb om, at der skal en bedre koordinering til, så det ikke foregår, siger overlæge Finn Kallehave.

Kent Kristensen, der er lektor i Sundhedsret på Syddansk Universitet, forklarer, at læger fra andre EU-lande har et krav på at få lov til at arbejde i Danmark.

- Det på trods af, at der kan være store forskelle på, hvad en læge skal kunne i et land og i et andet land. Så det har vi ikke mulighed for at tage højde for. Det giver en risiko for fejl, siger Kent Kristensen.

Der skal rettes op

Ansvaret for at sikre, at de udenlandske læger er dygtige nok, ligger dels hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder autorisation til de udenlandske læger,  dels hos lægernes arbejdsgivere i regionerne.

- Vi skal følge op i den praktiske hverdag, så de leverer den kvalitet, der kræves i det danske sundhedsvæsen. Så det er de to niveauer, hvor vi gerne skulle have en kontrol der virker, forklarer Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner.

Han er enig i, at det er et stort problem, hvis den kontrol svigter:

- Hvis vi løber en risiko med lægernes kvalifikationer, så skal der gribes ind. For vi må ikke give køb på kvaliteten, selvom vi måske er i en vanskelig situation med at rekruttere speciallæger. Er der sager, hvor vi ikke har gjort det, så må vi få rettet op på det, siger Bent Hansen.

Lægerne skal overvåges

Han kalder det helt afgørende, at danske lægekolleger holder godt øje med de udenlandske læger.

- Det er vigtigt med sidemandsoplæring. At der, når de udenlandske læger begynder deres virke, står en dansk kollega ved siden af og vurderer, om den faglige kvalitet er i orden. Om vi kan bruge den pågældende?, siger Bent Hansen.