Samfund

Se listen: Disse 115 danske skoler har problemer med arbejdsmiljøet

115 af landets skoler har lige nu en rød eller gul smiley for problemer med arbejdsmiljøet.  

Sommerferien er forbi, og tusindvis af børn og unge er i august vendt tilbage på skolebænken. Men for mange bliver det også et gensyn med klasselokaler med dårligt indeklima, fugt og i nogle tilfælde skimmelsvamp.

Det viser et udtræk fra Arbejdstilsynets database over arbejdsmiljø-smileyer, som TV 2 har foretaget i august.

FAKTA: Arbejdsmljø-smiley

Der er tre smileyer på arbejdsmiljøområdet:

Grøn smiley viser, at en virksomhed ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Gul smiley viser, at en virksomhed har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller en 'afgørelse uden handlepligt'.

Rød smiley viser, at en virksomhed har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

Derudover findes en kronesmiley. Den gives til virksomhed, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat og altså har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Her står 17 skoler aktuelt registreret med en rød smiley og 98 med en gul smiley, hvilket indikerer, at de har fået påtalt problemer med arbejdsmiljøet på skolen.

Der er særligt problemer med lærernes psykiske arbejdsmiljø, men også det fysiske miljø halter på en lang række skoler. Der er blandt andet uddelt påbud om luftkvaliteten, luftvejsbelastninger, fugt og skimmelsvamp og i to tilfælde for kræftfremkaldende belastninger.

- Når vi giver en afgørelse, er det altid fordi, at vi har vurderet, at der er en risiko for sikkerhed og sundhed. Når der er tale om indeklima, er der ofte tale om risiko for gener og symptomer som for eksempel irriterede luftveje eller rindende øjne, siger kontorchef Anette Lerche fra Arbejdstilsynet.

På kortet herunder kan du se, hvilke skoler der har fået en rød eller gul smiley:

I 2015 besøgte Arbejdstilsynet i alt 523 skoler, hvor der blev reageret på sammenlagt 483 problemer inden for arbejdsmiljøloven. Heraf udløste 237 af dem et påbud og 35 et strakspåbud.

Dårligt indeklima i mange klasselokaler

Arbejdstilsynets kontrol fokuserer primært på lærernes arbejdsmiljø, men problemerne med dårligt arbejdsmiljø risikerer også at påvirke de mange elever, der hver dag opholder sig i de samme bygninger og lokaler.

- Det er problematisk for børnene, da ringe luftkvalitet kan medføre eksempelvis hovedpine og koncentrationsbesvær, og undersøgelser har vist, at et dårligt indeklima forringer børns indlæringsevne, siger centerleder Jannie Moon Lindskov fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Det er dog ikke et nyt problem, at der er ringe indeklima på mange af de danske skoler.

Et masseeksperiment viste i 2009, at luftkvaliteten i 56 procent af de danske klasselokaler havde CO2-værdier over Arbejdstilsynets anbefalede grænse. Da forsøget blev gentaget i 2014 var tallet steget til 60 procent af klasselokalerne.

I forbindelse med skolestarten har TV 2 i august besøgt ni skoler i Faxe Kommune, der er tilfældig udvalgt. Her foretog vi en stikprøve af luftkvaliteten, og på fire ud af de ni skoler blev der målt luftværdier over den anbefalede grænseværdi for CO2-indhold i luften på 1000 ppm:

Hos organisationen Danske Skoleelever nikker man genkendende til problemstillingen med dårligt indeklima på mange af skolerne. 

- Det er et kæmpestort problem, især fordi der ikke er nær så mange regler for elevernes arbejdsmiljø, som der for eksempel er på arbejdspladserne. Men jeg tror, de fleste kan forestille sig, hvordan det er at sidde syv-otte timer om dagen i det samme lokale og prøve at lære noget, hvis der er dårligt indeklima og ikke er ordentlig udluftning, siger næstformand Mads Løjtved Rasmussen.

Ekspert: Ventilation bør være prioritet på alle skoler

Blandt de 117 skoler, der aktuelt har en rød eller gul smiley for deres arbejdsmiljø, har nogen allerede efterkommet påbud fra Arbejdstilsynet. De optræder alligevel på listen, da en smiley ifølge reglerne skal være synlig mindst et halvt år frem.

Andre skoler har haft deres mindre glade smiley i flere år – i et tilfælde i over fire år – uden at påbuddet er efterkommet. Det skyldes, at skolerne har fået fristforlængelse til at udbedre forholdene.

- Inden for eksempelvis indeklima er der nogle gange tale om ret komplicerede sager. I nogle tilfælde drejer det sig om, at skolen finder ud af, at man grundlæggende set ikke kan løse problemet med de eksisterende bygninger, forklarer Anette Lerche fra Arbejdstilsynet.

For skolebygninger opført efter 2010 er der lovkrav om ventilation, men Dansk Center for Undervisningsmiljø anbefaler, at alle landets skoler får etableret ventilationsanlæg for at forbedre indeklimaet.

- Det bør være en prioritet ude i kommunerne - også økonomisk. Vigtigheden af et sundt undervisningsmiljø kan ikke understreges nok i forhold til at styrke børnenes sundhed, trivsel og læringspotentiale, siger Jannie Moon Lindskov.