Samfund

Få overblikket: Sygehus kritiseres for usikker kirurgi og dårligt uddannede læger

Problemerne bunder blandt andet i, at afdelingen har stået uden leder i fire år, usikkerhed omkring lægernes uddannelsesniveau samt sprogproblemer.

Højest usædvanligt valgte Region Sjælland i juni at lukke ned for akutte operationer på Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Sygehus.

Årsagen var et unormalt højt antal komplikationer hos patienter efter operationer, og nu retter en netop offentliggjort ekstern undersøgelse foretaget for Region Sjælland kritik af afdelingen.

I undersøgelsen er der blandt andet blevet set på en række komplicerede patientforløb, og her konkluderes det blandt andet, at behandlingen i flere tilfælde har været utilfredsstillende, og at der efterlades et indtryk af ”usikker kirurgi”.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at der ved galdevejsoperationer på Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Sygehus er en dobbelt så høj komplikationsrate som normalt, og i tre tilfælde har patienterne fået svære galdevejsskader, der senere måtte rekonstrueres.

- Det er ikke godt nok, og det undskylder vi meget over for de pågældende patienter, siger Lars Onsberg Henriksen, sundhedsdirektør i Region Sjælland, og tilføjer, at der på afdelingen ikke vil blive udført flere galdevejsoperationer, før der er sikkerhed for kvaliteten.

For få og for dårligt uddannede læger

En af årsagerne til problemerne er ifølge undersøgelsen, at der mangler speciallæger, og at der er usikkerhed om uddannelsesniveauet hos flere af dem.

Derudover har afdelingen stået uden leder de seneste fire år, der er sprog- og kommunikations vanskeligheder blandt nogle af de udenlandske læger, og så er der usikkerhed omkring uddannelsesniveauet hos flere læger.

Samlet vurderes det, at afdelingen på nuværende tidspunkt ikke kan opfylde sin rolle som døgndækket akutfunktion, og derfor anbefales det, at der skrues ned for de akutte operationer, indtil der er ansat flere speciallæger.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Her er udfordringerne for Kirurgisk Afdeling på Nykøbing Sygehus

Vanskeligt at rekruttere speciallæger

Vanskeligt at rekruttere speciallæger

En af hovedudfordringen for kirurgien på Nykøbing Falster Sygehus er rekruttering af speciallæger med de nødvendige kompetencer. Regionen vil nu efteruddanne flere læger, ligesom indsatsen for at skaffe flere vil blive opgraderet. Ifølge regionsrådsformand Jens Stenbæk er der dog også en geografisk skæv fordeling af de lægelige ressourcer, og derfor håber han på hjælp fra Sundhedsministeriet. 

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Udenlandske læger

Udenlandske læger

Afdelingen er også udfordret af, at flere af lægerne er uddannet i udlandet. Dette afspejler sig i at rutiner og implementering af retningslinjer i afdelingen ikke altid er tidssvarende i forhold til dansk standard. Derudover kan der også være sprog- og kommunikationsproblemer.

Foto: Morten Stricker / Scanpix Denmark

Problemer med operation

Problemer med operation

Sygehuset har en klar overrepræsentation af komplikationer ved galdevejsoperationer. Derfor er disse helt stoppet, indtil der er sikkerhed for kvaliteten.

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

Manglende overordnet lægelig ledelse

Manglende overordnet lægelig ledelse

Afdelingen har været uden fast leder i fire år. Der føres nu en ekstra indsats for hurtigst muligt at få stillingen besat. 

Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Danmark

Trods problemerne med at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft vurderer undersøgelsen, at der på afdelingen er en god struktur, og at der til trods for et ”væsentlig forbedringspotentiale” ikke har været tale om markante behandlingsbrist.

Det sidste glæder Jens Stenbæk (V), der er formand for regionsrådet i Region Sjælland.

Han er dog klar over, at der venter Region Sjælland et stykke arbejde, før problemerne med lægernes uddannelsesniveau, for få ansatte og sproglige udfordringer er ryddet af vejen.

Patienterne kan være trygge

Generelt mener han, at patienterne kan være trygge ved at blive behandlet på Nykøbing Sygehus, men for at løse problmerne på den kirurgiske afdeling har Region Syddanmark afsat 11 millioner kroner til blandt andet at sørge for bedre rekruttering. Et beløb, som regionen er klar til at følge op med flere penge i 2017.

- Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, siger Jens Stenbæk og tilføjer:

- Det kan borgerne på Lolland og Falster være trygge ved. Vi starter ikke den akutte kirurgi op igen, før bemandingen er på plads, og før kompetencerne er på plads, siger han.

Ifølge Jens Stenbæk har Region Sjælland dog også brug fra hjælp fra centralt hold. Han mener, at der i Danmark er en ulige fordeling af de lægelige ressourcer.

Derfor håber han, at der i takt med det stigende behov for specialiserede læger også bliver gjort attraktivt for speciallæger at arbejde i yderområdene. 

- Jeg forventer, at det lægedækningsudvalg, som der sidder under Sundhedsministeriet, oplever det her som et nødråb fra Region Sjælland om, at det haster med at komme med nogle løsninger, så vi får en mere ligelig fordeling, siger Jens Stenbæk.