Samfund

Frygter 'sort onsdag' i København: Mange risikerer at måtte gå fra hus og hjem

Dyre boliger i København skaber panderynker i Socialforvaltningen forud for "sorte onsdag."

Onsdag 14. september får kontanthjælpsmodtagere svar på, hvor stor reduktionen i deres ydelse bliver som følge af regeringens kontanthjælpsloft. Særligt i København forventer socialforvaltningen at få en travl onsdag, skriver Information.

Ydelserne i det ny kontanthjælpsloft er kompliceret matematik, der er afhængig af modtagerens bolig- og familiesituation. Beregninger fra Arbejdernes Erhvervsråd viser dog, at tommelfingerreglen lyder, at "jo flere børn en kontanthjælpsmodtager har, og jo dyrere boligen er, des større er reduktionen", skriver Information

Dermed bliver børnefamilier i Københavns Kommune hårdere ramt end i resten af landet, fordi hovedstaden har landets højeste boligudgifter. Socialforvaltningen i Københavns Kommune forventer, at omkring 6000 borgere står til at få reduceret deres ydelse. Mange af dem risikerer at må gå fra hus og hjem. 

Kan føre til social deroute

Det skriver Socialforvaltningen i et notat til kommunens socialudvalg ifølge Information.

 - Udsættelse fra boligen kan udgøre starten på en større social deroute for borgeren. Samtidig har udsættelser store økonomiske konsekvenser for kommunen i form af øgede udgifter til midlertidige tilbud og støtte til borgeren, skriver forvaltningen videre. 

- Også boligorganisationerne oplever tab, fordi de udsatte borgere sjældent har midler til at dække restancer og udgifter ved udsættelsen. Ifølge Palle Adamsen, der er formand for Danmarks Almene Boliger (BL), er det "ulykkelig situation". 

- Loftet rammer hårdt i hele landet, men særligt i København forventer vi, at mange ikke længere kan betale deres husleje. I værste fald ender det med, at folk må udsættes, siger Palle Adamsen ifølge Information.

 - Det bekymrer os, for vi har siden 2010 arbejdet målrettet for at reducere antallet af udsættelser, og det er faktisk lykkedes. Vi er bange for, at kurven vender nu.