Samfund

Økonomisk afgrund mellem mænd og kvinders pensioner

.

Kvinder har udsigt til at blive betydeligt fattigere end mænd, når de går på pension.

Først og fremmest har de sparet markant mindre op til alderdommen. Og dernæst skal pengene række længere, fordi kvinder i gennemsnit lever længere end mændene. Det er især et problem ved en skilsmisse, hvor pensionsopsparinger som det eneste ikke skal deles.

Nye tal fra landets største og tredjestørste pensionsselskaber, PFA og Nordea Liv & Pension, viser samstemmende den store forskel. På landsplan har kvinder ifølge PFAs tal kun sparet 64 kroner op for hver 100 kroner, mænd har sparet op, mens de ifølge Nordeas tal har sparet cirka 80 kroner op for hver 100 kroner på mændenes opsparing.

Det skriver Berlingske.

Men i mange kommuner er forskellen langt større. Ifølge PFAs tal udgør kvindernes opsparing i 80 af landets kommuner under 70 procent af mænds opsparing. Nordeas tal viser, at forskellen blandt landets mest vellønnede i Nordsjælland også typisk er dobbelt så stor som på landsplan.

Kvinder går typisk på deltid eller orlov

Baggrunden for de store forskelle er dels, at mænd generelt tjener mere end kvinder, dels at kvinder typisk oftere holder orlov eller går på deltid.

I Nordea indbetaler en kvinde i gennemsnit 62.000 kroner om året, mens mændene indbetaler 74.500 kroner, hvilket bunder i forskellen i lønnen. Faktisk indbetaler kvinderne en lidt højere andel af deres løn, 13,5 pct., end mændenes 13,1 pct., der går til pensionsopsparingen. Men det er altså langtfra nok til at udjævne opsparingerne, som over livet også bliver mere og mere forskellige mellem kønnene.

I PFAs beregninger sakker kvinderne bagud i takt med deres alder, så deres opsparing i forhold til mænds falder fra 93 til 68 kroner per 100 kroner, mænd har sparet op.

I Nordea er forskellen fordoblet for kunder over under 50 år i forhold til dem under 50 år, og det er en situation, der ikke vil ændre sig foreløbig, vurderer Jens Christian Nielsen, cheføkonom i Nordea Liv & Pension.